Beenmergpunctie en botbiopsie : u kunt hiervoor terecht bij Hematologie

Binnenkort heeft u een afspraak voor een beenmergpunctie en/of botbiopsie. De arts neemt dan een deel van het beenmerg of een stukje bot weg. Wat is een beenmergpunctie en botbiopsie? Via dit onderzoek kan de arts nagaan of er stoornissen zijn in de aanmaak van nieuw bloed. De arts kan vaststellen in welke fase een bepaald ziektebeeld zich bevindt. Bij een beenmergpunctie neemt de arts via een naald een beetje van het beenmerg weg. Bij een botbiopsie wordt via een naald een stukje bot weggenomen. In het laboratorium wordt het beenmerg of bot onderzocht.

: op deze pagina snel naar

Verloop

Voorbereiding

 • Eten en drinken: u moet nuchter naar het onderzoek komen. Stop daarom om middernacht met eten en roken. Tot 2 uren voor het onderzoek mag u nog appelsap, water of aanmaaklimonade drinken.
 • Regel begeleiding voor na het onderzoek. Als sedatie (licht slapen) nodig is, dan is het noodzakelijk dat er begeleiding aanwezig is. Zorg daarom dat iemand met u meekomt naar het ziekenhuis. Of regel dat we iemand kunnen bellen om u na het onderzoek te komen ophalen.
 • Kunt u geen begeleiding regelen? Dan kunt u bij ons ondersteuning aanvragen voor begeleiding naar huis. Vrijwilligers helpen hierbij. Meer informatie hierover staat in de folder ‘Ondersteuning bij ontslag’.

Na het onderzoek

 • Dit onderzoek vindt plaats onder plaatselijke verdoving.
 • U gaat in de onderzoekskamer liggen op de onderzoeksbank.
 • De arts bepaalt de plaats van de punctie en/of de biopsie: op de achterkant van uw linker- of rechterbekken of op uw borstbeen.
 • Als de punctie en/of de biopsie afgenomen wordt uit uw bekken gaat u op uw zij liggen met de  benen opgetrokken.
 • Als de punctie en/of de biopsie plaatsvinden uit  uw borstbeen gaat u op uw rug liggen.
 • De arts ontsmet de plaats van de punctie en geeft u hier een injectie voor plaatselijke verdoving.
 • De plaats van de punctie wordt afgedekt met een steriele doek.
 • De arts maakt een sneetje in de huid van 1 tot 2 millimeter.
 • Daarna prikt hij met een speciale naald de punctieplaats aan en wordt er een beetje beenmerg opgezogen Tijdens het opzuigen van het beenmerg kunt u een doffe pijn ervaren op de punctieplaats, uitstralend naar het been.
 • Bij de botbiopsie neemt hij met de naald een dun pijpje bot (botbiopt) weg.
 • Na de afname van het beenmerg en het stukje bot verwijdert de arts de naald. De verpleegkundige die assisteert plakt de punctieplaats af met een pleister.
 • Daarna kunt u met begeleiding naar huis.

Na het onderzoek

 • U mag de pleister na 24 uur verwijderen.
 • Als u last heeft van napijn kunt u een paracetamol innemen (maximaal 6 tabletten van 500 milligram per 24 uur).

Complicaties

Een mogelijke complicatie is een nabloeding. Wanneer u na thuiskomst ernstige klachten krijgt, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Hematologie/Oncologie, via 020 599 30 20.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp, via 020 599 30 16.

De uitslag

Na 7 tot 14 dagen is de uitslag bekend. Uw behandelend arts bespreekt deze met u tijdens een vervolgafspraak.

Tips

Neem mee

Geldig legitimatiebewijs, verzekeringspasje, verwijsbrief.

Overzicht medicatie

Gebruikt u medicijnen? Neem dan uw actueel medicatieoverzicht mee (gratis via uw apotheek).

Meld u eerst bij de balie

Voordat u plaatsneemt in de wachtruimte kunt u zich melden bij de balie.

Nieuwe patiënt?

Kom dan 15 minuten eerder om u in te schrijven.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Hematologie.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Hematologie van OLVG. Laatst gewijzigd: