Zorgpad

Basaalcelcarcinoom : u kunt hiervoor terecht bij Oncologisch Centrum

De behandeling van basaalcelcarcinoom bestaat uit verschillende stappen. U krijgt tijdens uw behandeling met verschillende behandelaars en afdelingen te maken. Dit behandeltraject noemen wij een zorgpad. Onderaan deze pagina kunt u het behandeltraject per stap bekijken.

Persoonlijk behandelplan

Een multidisciplinair oncologisch team uit verschillende ziekenhuizen bespreekt uw persoonlijk behandelplan.

Eén vast aanspreekpunt

U krijgt een eigen casemanager; uw vaste contactpersoon tijdens de gehele behandeling.

Samenwerking

Voor de behandeling van darmkanker werken we intensief samen met andere ziekenhuizen.

Over basaalcelcarcinoom

Het basaalcelcarcinoom is een vorm van huidkanker die bijna altijd goed geneest. Het heeft meestal de vorm van een huidkleurig bultje, en komt vooral voor op oudere leeftijd. Jaarlijks worden er ongeveer 25.000 nieuwe gevallen van huidkanker ontdekt in Nederland, en ongeveer 80% daarvan is een basaalcelcarcinoom.

Het ontstaan van deze vorm van huidkanker heeft vaak te maken met blootstelling aan zonlicht. Het wordt dan ook vaker gezien op lichaamsdelen die veel zonlicht krijgen, zoals het gezicht en de oren. Te veel zon en vooral zonverbrandingen zijn een risicofactor. Mensen met een lichte huidskleur die snel verbranden, hebben daarom meer kans op huidkanker. Basaalcelcarcinoom komt de laatste jaren meer voor doordat mensen ouder worden.

Stap 1

Symptomen

Basaalcelcarcinoom kan meerdere symptomen opleveren. Herkent u één of meerdere van onderstaande symptomen? Dan kunt u na overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar OLVG.

Symptomen

Het basaalcelcarcinoom heeft meestal de vorm van een huidkleurig bultje. Soms ziet het er een beetje glazig-glanzend uit en zijn er kleine bloedvaatjes op te zien. Het bultje kan ook kapot gaan en een wondje worden. Soms blijft de huid vlak, maar is het basaalcelcarcinoom toch te herkennen aan kleurveranderingen, roodheid of schilfering. Een bijzondere vorm van basaalcelcarcinoom is het romphuid-carcinoom. Dit komt vooral op de huid van borst en rug voor. Deze vorm lijkt op een eczeemplek, maar jeukt meestal niet.

Stap 3

Diagnose

Als de uitslagen van onderzoek bekend zijn, bespreekt een multidisciplinair team van artsen en deskundigen van Oncologisch Centrum Amsterdam wat de beste behandeling is in uw situatie.

Het behandeladvies wordt met u besproken.

Registratie van kanker

Om kanker te kunnen bestrijden willen we er alles over weten. Artsen en onderzoekers hebben daarom zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker. De gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland worden verzameld. Meer informatie

OLVG magazine over Leven & Kanker

In samenwerking met Stichting Ook ontwikkelde OLVG een magazine voor oncologie patiënten en hun naasten. In het magazine vind je een greep uit het aanbod van ondersteunende zorg die we binnen OLVG verzorgen, maar laten we ook zien wat onze partners van buiten het ziekenhuis bieden om patiënten te ondersteunen tijdens en na de behandeling. Ook staan er ervaringen in van patiënten die te maken krijgen met kanker.  

 

 

Stap 4

Behandeling

Er zijn verschillende mogelijkheden om basaalcelcarcinoom te behandelen. Het verschilt per persoon welke behandeling de beste is.

Een mogelijke behandeling is curettage en coagulatie. Hierbij schraapt de dermatoloog het basaalcelcarcinoom onder plaatselijke verdoving weg (curettage). Daarna brandt hij de plek van het carcinoom met een speciaal apparaat weg (coagulatie). Andere veel voorkomende behandeling zijn fotodynamische therapie (PTD), een kleine operatie en bevriezing (cryochirurgie). 

Stap 5

Nazorg

Als de behandeling is afgerond volgt het traject van nazorg. U krijgt regelmatig  een afspraak bij uw specialist. Doel is het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten te vervolgen. In de nazorg is ook aandacht voor het dagelijks functioneren, werkhervatting, revalidatie en psychosociale problematiek.

Was er een plek? Dan is het niet nodig om daarna nog controle-afspraken te maken. • Waren er twee of meer basaalcelcarcinomen? Maak dan elk jaar een controle-afspraak bij de dermatoloog. Doet u dit in ieder geval de eerste 3 jaren na de behandeling.

Er bestaat altijd een kleine kans dat het basaalcelcarcinoom toch nog niet helemaal diep genoeg verwijderd is. Dus als u na verloop van enkele maanden op de behandelde plek een nieuw bultje of groeiende plek ziet, neem dan contact op met uw behandelend arts.

De huid van iemand met basaalcelcarcinoom heeft meestal al veel schade door de zon gehad. Extra schade voorkomen is daarom belangrijk. Bescherm uw huid voortaan goed tegen felle zon. Gebruik een zonnebrandcrème (minimaal factor 30), draag beschermende kleding (denk ook aan een hoed) en vermijd felle zon op de heetste momenten van de dag

Buiten OLVG kunt u ondersteuning krijgen bij

Inloophuizen

Centra voor revalidatie na kanker

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologisch Centrum van OLVG. Laatst gewijzigd: