home

Aneurysma aorta in de borstholte : u kunt hiervoor terecht bij Hartcentrum

Een aneurysma is een plaatselijke verwijding van een slagader en kan op elke plaats in het lichaam voorkomen. Een aneurysma van de aorta is een verwijding van de grote lichaamsslagader en wordt ook aorta ascendens en aortaboog genoemd. De verwijding ontstaat door een zwakke plek in de wand van een bloedvat. Een aneurysma ontstaat ongemerkt en groeit langzaam. Een operatie wordt alleen overwogen als de vaatwand dreigt te scheuren. Een levensgevaarlijke inwendige bloeding maakt een (spoed)operatie daardoor noodzakelijk. Een aneurysma ontstaat door slagaderverkalking, ook wel atherosclerose genoemd. Bekende risicofactoren voor slagaderverkalking zijn roken, hoge bloeddruk (hypertensie), suikerziekte (diabetes mellitus) en een te hoog cholesterolgehalte van het bloed. Er bestaan waarschijnlijk ook andere factoren bij het ontstaan van een aneurysma.

Verloop

De behandeling

De cardiothoracaal chirurg gaat u opereren omdat uw aorta op een bepaalde plaats is verwijd. Het gevaar van een aneurysma is dat er uiteindelijk een scheurtje (een dissectie) in de aorta kan ontstaan als de omvang verder toeneemt. Om deze reden wordt een aneurysma uit voorzorg geopereerd, als deze een bepaalde grootte overschrijdt. Een aneurysma operatie is een operatie waarbij het verwijde deel van de aorta (het aneurysma) verwijderd wordt. Op deze plek komt in de plaats een kunststof prothese. Dit gebeurt door middel van een openhartoperatie.

Tips

Neem mee

Geldig legitimatiebewijs, verzekeringspasje, verwijsbrief.

Overzicht medicatie

Gebruikt u medicijnen? Neem dan uw actueel medicatieoverzicht mee. (gratis via de apotheek)

Meld u eerst bij de balie

Voordat u plaatsneemt in de wachtruimte kunt u zich melden bij de balie.

Nieuwe patiënt?

Kom dan 15 minuten eerder om u in te schrijven.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Hartcentrum. 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Hartcentrum van OLVG. Laatst gewijzigd: