Amputatie : u kunt hiervoor terecht bij Revalidatiegeneeskunde

Amputatie is het afzetten van een deel van het menselijk lichaam, bijvoorbeeld een teen, voet, been of hand. Een amputatie is een ingrijpende gebeurtenis voor de patiënt, familie en omgeving. Daarom zal pas na zeer zorgvuldig afwegen een dergelijke operatie worden voorgesteld. Het is een ingreep die alleen wordt uitgevoerd als het echt niet anders kan.

Hoe ontstaat het?

De redenen om een amputatie te adviseren kunnen verschillend zijn. Toch komt het in feite allemaal op hetzelfde neer: er is meestal dusdanige weefselschade (beschadiging of versterf), dat het niet-amputeren ernstige gevolgen heeft voor het verdere leven.

De belangrijkste oorzaken die leiden tot amputaties zijn vaatproblemen, diabetes, een ongeval of een tumor. Meestal zijn ernstige vaatproblemen de oorzaak, die niet meer met een bloedvatoperatie verholpen kunnen worden. Bij ernstige weefselschade is de kans op een toenemende infectie erg groot, zeker bij patiënten die daarbij suikerziekte hebben. Een amputatie is nodig als er sprake is van een dusdanige weefselschade, dat niet amputeren ernstige (vaak levensbedreigende) gevolgen heeft voor het verdere leven.

Behandeling

Na amputatie van bijvoorbeeld de tenen of een deel van de voet, kunt u voor behandeling terecht bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde. Vaak passen confectieschoenen niet meer, waardoor het noodzakelijk is een aanpassing in een schoen te maken of zijn (semi) orthopedische schoenen noodzakelijk.

Iedere week vindt er een gecombineerd spreekuur plaats van de revalidatiearts en een orthopedisch schoenmaker, waar samen met u naar een goede oplossing wordt gezocht. De revalidatiearts is in dienst van Reade en houdt spreekuur in OLVG, locatie West.

Als het nodig is om oefeningen te doen of naar andere aanpassingen te zoeken, bekijken we samen welke behandelingen we hiervoor kunnen inzetten.

Voor amputaties die hoger dan de voet plaatsvinden (bijvoorbeeld het onderbeen of bovenbeen) of aan de armen/handen, vindt de revalidatiebehandeling niet in OLVG plaats, maar kunt u worden doorverwezen naar een locatie van Reade, waar deze expertise wel aanwezig is. Klik hier voor meer informatie over deze behandelingen.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Revalidatiegeneeskunde.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Revalidatiegeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: