Aandoeningen & behandelingen

Longpunctieu kunt hiervoor terecht bij Longgeneeskunde

Bij een longpunctie haalt de longarts een stukje longweefsel weg voor verder onderzoek. De meeste mensen ervaren het onderzoek als weinig belastend.

Verloop

Voorbereiding

Eten en drinken

U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek.

Medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende middelen zoals Acenocoumarol, Rivaroxaban of Fenprocoumon? Meld dit dan vooraf aan uw arts.

Het onderzoek

Voorbereiding onderzoek

Om het onderzoek goed en pijnloos uit te voeren, verdoven we de huid en het longvlies. U krijgt hiervoor een injectie met een dunne naald.

Het onderzoek

Na de verdoving brengt de arts een naald in op de plaats waar hij de afwijking ziet.
Dit doet hij met gebruik van röntgenstraling of echo-controle.

Tijdens het onderzoek ligt of zit u. Dit is afhankelijk van de plaats waar de punctie in de long gedaan moet worden. Via deze punctie verkrijgen we een of meerdere stukjes weefsel.
Hierna wordt de naald verwijderd. U krijgt een pleister op de punctieplaats. Daarna ligt u plat op bed en brengen we u naar de verpleegafdeling.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 30 minuten tot een uur.

Na het onderzoek

Op de verpleegafdeling houdt u een uur bedrust. Hierna maken we ter controle een longfoto. Daarna weten we of u weer uit bed kunt. U mag wel eten en drinken.

We controleren uw bloeddruk en pols regelmatig. Hoest u na het onderzoek bloed op of wordt u benauwd? Waarschuw dan de verpleegkundige.

Complicaties

Soms kan er via het gaatje in de long een kleine luchtlekkage zijn. Hierdoor kan er een pneumothorax (=klaplong) ontstaan. Als u deze complicatie heeft, zijn extra controles noodzakelijk. Soms brengen we een dunne drain (=slang) onder plaatselijke verdoving tussen de longbladen. De long kan dan weer ontplooien.

Naar huis

In principe mag u de dag na het onderzoek weer naar huis. U kunt gewoon met eigen of openbaar vervoer naar huis.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Longgeneeskunde.