Home

Longgeneeskundewij bieden u goede zorg dichtbij huis

Longgeneeskunde | OLVG

Contact & afspraak

Locatie West

020 510 88 92

Locatie Oost

020 510 88 92

Naar MijnOLVG

Binnen de Longgeneeskunde onderzoeken, diagnosticeren en behandelen de artsen patiënten met uiteenlopende aandoeningen van de luchtwegen, longen, longvliezen en de ademhaling.

De afdeling Longgeneeskunde van OLVG is expert op het gebied van de volgende ademhalingsgerelateerde aandoeningen of klachten:

 • Astma en moeilijk behandelbare astma

 • COPD

 • COVID

 • Longontsteking

 • Tuberculose

 • Longkanker

 • Longoperaties

 • OSAS (obstructief slaap apneu syndroom), non-invasieve ademhalingstherapie (NIV) en Optiflow

 • Interstitiële longziekten (expertisecentrum)

 • Pulmonale hypertensie

 • Longembolieën.

Binnen de Longgeneeskunde werken zorgprofessionals van het Slaapcentrum, Cardiologie, KNO, Neurologie en Mond, Kaak-, en Aangezichtschirurgie nauw samen om zo tot de juiste diagnose en behandelmogelijkheden voor u te komen. Verder is de Longgeneeskunde onderdeel van het Oncologisch centrum Amsterdam, een samenwerkingsverband van OLVG en het BovenIJ ziekenhuis.

De Longgeneeskunde OLVG werkt bovendien continu aan innovatie van de zorg. Zo zijn er al verschillende applicaties en coaches ontwikkeld en beschikbaar gesteld om zorg op afstand te kunnen bieden aan onze patiënten.

Ervaringsverhaal

8 februari 2018

digitale coach voor COPDmijn leven is een stuk rustiger geworden

Mevrouw Bot voelt zich prettiger sinds ze een digitale coach gebruikt om haar longklachten te bewaken. ‘Het is beter voor mijn longen én voor mijn gemoedsrust.’

Lees verder