Wetenschap

Lokale uitvoerbaarheid wetenschappelijk onderzoek

Al het wetenschappelijk onderzoek in OLVG moet worden ingediend bij de lokale uitvoerbaarheidscommissie Adviescommissie Wetenschappelijk Onderzoek - Medisch-Ethische Commissie (ACWO-MEC) . Dit geldt voor zowel WMO-plichtig onderzoek als niet WMO-plichtig onderzoek, dus ook statusonderzoek.

De ACWO-MEC is ingebed in het Leerhuis en geeft advies aan de raad van bestuur over lokale uitvoerbaarheid van wetenschappelijk onderzoek in OLVG.

Een onderzoek mag in OLVG alleen van start gaan als de ACWO-MEC een positief advies heeft afgegeven en de raad van bestuur de goedkeuringsbrief heeft ondertekend.