Logopedie

M.O. van der Lugt

logopedist

Logopedie is een prachtig vak, waarin voor mij de uitdaging ligt om patiënten weer zo goed mogelijk te laten functioneren zoals zij gewend zijn, zowel in het eten en drinken als in de communicatie met de omgeving. Ik vind het enorm belangrijk om de kwaliteit van leven te behouden dan wel te verbeteren.

Mijn interesses liggen vooral op het gebied van de neurologie, dat wil zeggen de spraak-, taal- en slikproblemen die kunnen ontstaan als gevolg van neurologisch letsel.