Toorop Paviljoen : u kunt hiervoor terecht bij Verloskunde

Toorop Paviljoen

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 34

Openingstijden

Contact

Routes

Over de verpleegafdeling

Een geboorte is een bijzondere gebeurtenis. Het is fijn als de bevalling plaatsvindt in een prettige omgeving met persoonlijke aandacht. Waar de (aanstaande) moeder zich thuis voelt.

Opname tijdens zwangerschap

Soms is opname gedurende de zwangerschap noodzakelijk voor verder onderzoek, controle of begeleiding. Dit kan om uiteenlopende redenen zijn.

Vaak is het een onzekere situatie, omdat het verloop en de duur van de opname niet duidelijk aan te geven zijn. Tijdens de opname heeft u een gesprek met de verpleegkundige. Die noteert de gegevens die van belang kunnen zijn tijdens de opname, bijvoorbeeld hoe eventuele vorige bevallingen zijn verlopen en welke medicijnen u gebruikt. Verder krijgt u uitleg over de gang van zaken op de afdeling. De arts-assistent komt bij u langs en maakt afspraken met u over het te volgen beleid en eventuele onderzoeken. Uiteraard kunt u ook bij de verpleegkundige of verloskundige terecht met uw vragen.

Tijdens de opname kan het nodig zijn dat u, in verband met uw zwangerschap, dagelijks of frequent gecontroleerd moet worden, of dat u zoveel mogelijk rust moet houden. In een aantal situaties kan deze zorg ook thuis plaatsvinden. Bij deze zogenaamde ‘thuisopname’ vindt dan thuismonitoring plaats.

Onze bevalsuite

Het is niet altijd mogelijk om thuis te bevallen. Om medische redenen is het soms beter of noodzakelijk om in een ziekenhuis te bevallen. Dit is een zogeheten klinische bevalling. De bevalling wordt dan begeleid door een klinisch verloskundige of arts-assistent. De gynaecoloog is eindverantwoordelijk. In de bevalsuites van het Toorop Paviljoen is geprobeerd een vertrouwelijke en huiselijke sfeer te creëren.

De bevalsuite staat tot uw beschikking vlak voor, tijdens en na de bevalling. Wanneer de geboorte zich aankondigt, kunt u hier direct terecht. In de kamer bereidt u zich voor op de komst van uw kind en vindt de bevalling plaats. Als er een medische noodzaak is, waardoor u na de bevalling langer moet blijven, dan verplaatsen wij u naar een kraamsuite op de 3e etage.

Onze kraamsuite

Het Toorop Paviljoen geeft gezinsgerichte zorg. Gezinsgerichte zorg betekent niets minder dan het niet scheiden van moeder, partner en kind. Zonder medisch tegenadvies blijft de baby dan ook dag en nacht bij u op de kamer. In het geval dat uw kindje extra medische zorg nodig heeft, wordt het overgeplaatst naar de couveuse-afdeling. Door de locatie van de kraamsuites naast de couveuse-afdeling, wordt alsnog nabijheid van de ouders nagestreefd. Ouders die op de kraamsuites verblijven kunnen gemakkelijk en snel naar hun kind.

Er is geprobeerd in de kraamsuites een vertrouwelijke en huiselijke sfeer te creëren waarin het gezin kan wennen aan de nieuwe situatie. Moeder en partner hebben een actieve rol in de verzorging van hun kind en krijgen de benodigde voorlichting en ondersteuning. Dit zal tot bevordering van de hechting tussen ouders en kind leiden.

Deze inhoud kan vanwege de huidige cookie-instellingen niet weergegeven worden.

Om deze inhoud te kunnen zien, verander je cookie-instellingen.

Verblijfskosten na bevalling

Als uw baby of u als moeder na de bevalling om medische redenen in het ziekenhuis moet blijven, kunnen hier kosten aan verbonden zijn. Lees meer over verblijfkosten na de bevalling.

Voorlichtingsavond 

U kunt zich ook aanmelden voor een van onze voorlichtingsavonden

Zwangerschap en coronavirus

Bekijk de veelgestelde vragen van zwangere vrouwen over het coronavirus.