home

Spreekuur Heupdysplasie / DDH : wordt gehouden door Polikliniek Kinderorthopedie

Locatie

OLVG, locatie West
Route 5

Tijden spreekuur

Dinsdag 8.15 - 9.45 uur

Over dit spreekuur

Het spreekuur is voor baby’s onder 1 jaar met verdenking op heupdysplasie (developmental dysplasia) of the hip (DDH). Zij worden verwezen door JGZ arts of huisarts. Elke dinsdagochtend is er een spreekuur van 8:15 uur tot 9:45 uur. U maakt hiervoor een afspraak via de afdeling Orthopedie.

Staat uw kind nog niet ingeschreven in het ziekenhuis? Wilt u dan  eerst uw kind laten inschrijven bij het Patiënten Servicepunt bij de hoofdingang. 

U meldt zich aan bij de balie van de poli Orthopedie, route 5, op locatie West. Het orthopedisch team zal eerst de heupen controleren. Vervolgens zal er een onderzoek van de heupen door middel van een echo gedaan worden.

Als de uitslag goed is dan wordt dit direct mondeling medegedeeld, daarnaast wordt de uitslag verstuurd naar de GGD en de huisarts.

Als de uitslag niet goed is dan kan het zijn dat de echo na 6 weken herhaald wordt (de radioloog spreekt de vervolg echo af), of dat u dezelfde ochtend terug gaat naar het orthopedisch team voor vervolgbehandeling indien nodig.

Mochten er vragen zijn kunt u contact opnemen met de poli Orthopedie.