home

Spreekuur Erfelijkheidsonderzoek : wordt gehouden door Polikliniek Interne Geneeskunde

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, P2

Contact

Over dit spreekuur

Gemiddeld heeft ongeveer 5-10% van alle mensen met kanker een indicatie voor erfelijkheidsonderzoek. Daarnaast kunnen veel soorten kanker onderdeel zijn van minder bekende syndromen. Het vaststellen van een erfelijke oorzaak kan grote gevolgen hebben voor een patiënt en zijn familieleden. Preventieve maatregelen en extra controles bij dragers van een erfelijke aanleg kunnen voorkomen dat kanker in een (te) laat stadium wordt ontdekt.

Patiënten van OLVG kunnen 2 keer per maand op de polikliniek Interne Geneeskunde op locatie Oost terecht voor erfelijkheidsonderzoek. U wordt hiervoor rechtstreeks door uw behandelend specialist aangemeld bij dr. T. van Os.

Dr. van Os werkt als staflid klinisch geneticus in het AMC en heeft als belangrijkste aandachtsgebied oncogenetica, het vakgebied dat zich richt op de erfelijkheid van kanker.