home

Post delier spreekuur : wordt gehouden door Polikliniek Geriatrie

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, P2

Tijden spreekuur

ma t/m vrij 8.30 - 16.00 uur

Over dit spreekuur

Kwetsbare oudere patiënten die tijdens opname in OLVG een delier (acute verwardheid) doormaken, kunnen na ontslag voortaan terecht bij de post-delierpolikliniek op de afdeling Geriatrie. 

De polikliniek richt zich niet alleen op behandeling, maar ook op nazorg en preventie.

Bij een delier is sprake van acute verwardheid, waarbij hallucinaties kunnen voorkomen. De verwardheid is tijdelijk van aard, maar kan soms nog lang aanhouden. Ook na ontslag uit het ziekenhuis. Dit kan gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren van de patiënt. Omdat een delier een onderliggende (lichamelijke) oorzaak heeft, richt de behandeling zich zowel op de oorzaak, als op de verwardheid zelf. Patiënten komen - afhankelijk van de situatie - enkele weken na ontslag op de post-delierpolikliniek.