Hartpoli voor vrouwen : wordt gehouden door Polikliniek Cardiologie

Locatie

OLVG, Locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 04

Tijden spreekuur

ma t/m vrij 8.00-17.00 uur

Contact

Over dit spreekuur

Als één van de eersten in Amsterdam is OLVG, locatie West gestart met een poli voor hartklachten bij vrouwen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of lijden aan hart- en vaatziekten. Dit worden ook wel cardiovasculaire aandoeningen genoemd (cardio betekent hart, vasculair betekent ‘aan de vaten’).

Op deze poli wordt een uitgebreid lichamelijk onderzoek gedaan en gekeken naar mogelijke risicofactoren. Aan de hand daarvan wordt, als het nodig is, een behandeltraject voorgesteld.

Waarom een speciale hartpoli voor vrouwen?

Hart- en vaatziekten zijn onder vrouwen doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Jaarlijks sterven er meer vrouwen dan mannen aan hart- of vaatziekten, terwijl onderzoek en voorlichting nog steeds op mannen gericht is. Bij vrouwen uiten klachten aan het hart, zoals een hartinfarct, angina pectoris of hoge bloeddruk zich anders dan bij mannen. Zo hebben vrouwen vaker atypische klachten en worden ze minder intensief onderzocht en behandeld dan mannen. De hartpoli voor vrouwen zorgt ervoor dat bij vrouwen eerder een diagnose gesteld kan worden en snellere behandeling mogelijk is.

Lees ook de blog van cardioloog Jutta Schroeder-Tanka over dit spreekuur.

Afspraak maken

Uw huisarts kan u naar deze poli doorverwezen.