Verloskunde

Toorop Paviljoenu kunt hiervoor terecht bij Verloskunde

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 34

Route

Naar de verpleegafdeling

West, route 34

Op OLVG, locatie West werken we met een routesysteem. Elke afdeling of polikliniek heeft een eigen routenummer. Vanaf de hoofdingang kunt u de juiste looproute volgen.

Vanaf maandag 22 november 2021 kunt u tussen 21.00 uur en 06.00 uur gebruikmaken van de nachtingang op -1, direct onder de hoofdingang. Een voetgangerspad vanaf de hoofdingang leidt u naar deze nachtingang, ongeveer 10 meter verderop.

Naar het ziekenhuis

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164

Met het openbaar vervoer

  • tram 13: halte Jan Tooropstraat
  • metro 50: halte Jan van Galenstraat
  • metro 51: halte Jan van Galenstraat
  • trein: Station Sloterdijk (overstappen op metro 50 of 51)

Met de auto

Met de auto is OLVG, locatie West goed bereikbaar vanaf de Ring A10 afslag Geuzenveld S105:

Vanuit de richting Zaandam
Vanuit richting Zaandam volgt u de ringweg A10 richting Den Haag tot aan de afslag Geuzenveld S105. Hier gaat u bij de eerste stoplichten rechtsaf en bij de volgende stoplichten linksaf. U kunt uw auto parkeren op het ziekenhuisterrein.

Vanuit de richting Den Haag
Vanuit richting Den Haag volgt u de ringweg A10 richting Zaandam tot aan de afslag Geuzenveld S105. Hier gaat u bij de stoplichten linksaf en bij de volgende stoplichten weer linksaf. U kunt uw auto parkeren op het ziekenhuisterrein.

Vanuit de richting Utrecht
Vanuit richting Utrecht volgt u de ringweg A10 richting Den Haag. Voorbij de RAI volgt u richting Zaandam tot aan de afslag Geuzenveld S105. Hier gaat u bij de stoplichten linksaf en bij de volgende stoplichten weer linksaf. U kunt uw auto parkeren op het ziekenhuisterrein.

Vanuit de richting Amersfoort
Vanuit richting Amersfoort volgt u de ringweg A10 richting Den Haag. Voorbij de RAI volgt u richting Zaandam tot aan de afslag Geuzenveld S105. Hier gaat u bij de stoplichten linksaf en bij de volgende stoplichten weer linksaf. U kunt uw auto parkeren op het ziekenhuisterrein.

Routeplanner
Als u liever zelf uw route plant, kunt u gebruik maken van de routeplanner
Deze is geschikt voor reizen per openbaar vervoer, auto.

 

 

 

Over de verpleegafdeling

OLVG locatie West

Een geboorte is een bijzondere gebeurtenis. Het is fijn als de bevalling plaatsvindt in een prettige omgeving met persoonlijke aandacht. Waar de (aanstaande) moeder zich thuis voelt.

Opname tijdens zwangerschap

Soms is opname gedurende de zwangerschap noodzakelijk voor verder onderzoek, controle of begeleiding. Dit kan om uiteenlopende redenen zijn.

Vaak is het een onzekere situatie, omdat het verloop en de duur van de opname niet duidelijk aan te geven zijn. Tijdens de opname heeft u een gesprek met de verpleegkundige. Die noteert de gegevens die van belang kunnen zijn tijdens de opname, bijvoorbeeld hoe eventuele vorige bevallingen zijn verlopen en welke medicijnen u gebruikt. Verder krijgt u uitleg over de gang van zaken op de afdeling. De arts-assistent komt bij u langs en maakt afspraken met u over het te volgen beleid en eventuele onderzoeken. Uiteraard kunt u ook bij de verpleegkundige of verloskundige terecht met uw vragen.

Tijdens de opname kan het nodig zijn dat u, in verband met uw zwangerschap, dagelijks of frequent gecontroleerd moet worden, of dat u zoveel mogelijk rust moet houden. In een aantal situaties kan deze zorg ook thuis plaatsvinden. Bij deze zogenaamde ‘thuisopname’ vindt dan thuismonitoring plaats.

Onze bevalsuite

Het is niet altijd mogelijk om thuis te bevallen. Om medische redenen is het soms beter of noodzakelijk om in een ziekenhuis te bevallen. Dit is een zogeheten klinische bevalling. De bevalling wordt dan begeleid door een klinisch verloskundige of arts-assistent. De gynaecoloog is eindverantwoordelijk. In de bevalsuites van het Toorop Paviljoen is geprobeerd een vertrouwelijke en huiselijke sfeer te creëren.

De bevalsuite staat tot uw beschikking vlak voor, tijdens en na de bevalling. Wanneer de geboorte zich aankondigt, kunt u hier direct terecht. In de kamer bereidt u zich voor op de komst van uw kind en vindt de bevalling plaats. Als er een medische noodzaak is, waardoor u na de bevalling langer moet blijven, dan verplaatsen wij u naar een kraamsuite op de 3e etage.

Onze kraamsuite

Het Toorop Paviljoen geeft gezinsgerichte zorg. Gezinsgerichte zorg betekent niets minder dan het niet scheiden van moeder, partner en kind. Zonder medisch tegenadvies blijft de baby dan ook dag en nacht bij u op de kamer. In het geval dat uw kindje extra medische zorg nodig heeft, wordt het overgeplaatst naar de couveuse-afdeling. Door de locatie van de kraamsuites naast de couveuse-afdeling, wordt alsnog nabijheid van de ouders nagestreefd. Ouders die op de kraamsuites verblijven kunnen gemakkelijk en snel naar hun kind.

Er is geprobeerd in de kraamsuites een vertrouwelijke en huiselijke sfeer te creëren waarin het gezin kan wennen aan de nieuwe situatie. Moeder en partner hebben een actieve rol in de verzorging van hun kind en krijgen de benodigde voorlichting en ondersteuning. Dit zal tot bevordering van de hechting tussen ouders en kind leiden.

Toorop Paviljoen - Centrum voor Geboortezorg OLVG, locatie West

Verblijfskosten na bevalling

Als uw baby of u als moeder na de bevalling om medische redenen in het ziekenhuis moet blijven, kunnen hier kosten aan verbonden zijn. Lees meer over verblijfkosten na de bevalling.

Onze zorgverlening in tijden van corona
In OLVG treffen we diverse maatregelen om uw bezoek aan ons ziekenhuis zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Ook de bezoektijden zijn aangepast. We beseffen dat dit besluit grote impact heeft op patiënten en familieleden en hopen op uw medewerking en begrip voor deze ingrijpende maatregelen. Bekijk de belangrijkste informatie over uw afspraak, opname of bezoek aan ons ziekenhuis: coronamaatregelen in OLVG

Voorlichtingsavond 

U kunt zich ook aanmelden voor een van onze voorlichtingsavonden

Zwangerschap en coronavirus

Bekijk de veelgestelde vragen van zwangere vrouwen over het coronavirus.