Polikliniek Longgeneeskunde

Stoppen met rokenwordt gehouden door Polikliniek Longgeneeskunde

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 04

Tijden spreekuur

ma t/m vrij: 8.30-6.00 uur.

Over dit spreekuur

U denkt er over om te stoppen met roken. Zoals u misschien van mensen uit uw omgeving of uit eigen ervaring weet, kan dat een moeilijke periode worden. Toch is het ook voor u haalbaar.

Onze behandeling en begeleiding is er op gericht u te helpen en te ondersteunen tijdens deze fase op het moment dat u daar behoefte aan heeft. Veel mensen voelen zich eenzaam in het stoppen met roken: andere verslavingen krijgen meer aandacht. De begeleiding van de Rookstoppoli wordt door hen dan ook als heel prettig ervaren.

Wij bieden u het volgende programma waarbij er natuurlijk ruimte is voor individuele wensen.

Verwijzing

Wanneer u al onder behandeling bent van de longarts, dan wordt u direct verwezen naar de Rookstoppolikliniek. Bent u nog niet onder behandeling, dan kunt u een verwijzing vragen via uw huisarts of behandelend specialist voor een consult bij de longarts waarna u verwezen wordt naar de Rookstoppolikliniek.

Intakegesprek

Om te beginnen vindt er een intakegesprek plaats met de longverpleegkundige. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten. Tijdens het eerste gesprek wordt bekeken hoe uw motivatie is om te stoppen met roken en welke barrières er nog zijn.  Rook gedrag wordt in kaart gebracht en de voordelen van stoppen met roken wordt besproken.

Tweede gesprek

Op de tweede gesprek wordt bepaald op welke manier u het best ondersteund kunt worden tijdens het proces: met of zonder nicotinevervangers en/of tabletten. Uiteindelijk wordt er een stopdatum afgesproken.

Vervolg gesprekken

Vervolgens zal er gedurende 3 maanden een telefonisch gesprek vinden voor of op de stop datum. Dit gesprek zal gemiddeld 10 minuten duren. Met name de eerste weken is er de mogelijkheid van een wekelijks/om de week telefonisch consult al naar gelang uw behoefte.

Evaluatiegesprek

Als de eerste drie maanden verstreken zijn, volgt er een evaluatiegesprek.

Driemaandelijks gesprek

Het telefonisch consult wordt omgezet in een voortgangsgesprek. Deze gesprekken vinden 1 keer per 3 maanden plaats.

Afronding

Aan het eind van het eerste jaar is er een afsluitend gesprek.

Meer informatie?

Voor eventuele vragen over onze behandeling of voor een telefonisch consult kunt u terecht bij de medewerkers van de Rookstoppolikliniek.