Polikliniek KNO

Slaapcentrum: u kunt hiervoor terecht bij Slaap- en Apneucentrum Amsterdam

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 12

Tijden spreekuur

ma t/m vrij: 8.30-16.00 uur

Over dit spreekuur

Met alle problemen die te maken hebben met slaap kunt u terecht in het
Slaap- en Apneucentrum van OLVG, locatie West. OLVG is expert op het gebied van onderzoek en behandeling van slaapgerelateerde aandoeningen, in het bijzonder van obstructief slaap apneu syndroom (OSAS).

Snurken en OSAS

Snurken en OSAS zijn de bekendste en meest voorkomende slaapgerelateerde ademstoornissen. De twee zijn echter niet hetzelfde. Bij snurken gaat het vooral om het geluid dat geproduceerd wordt waar vooral de partner last van heeft, terwijl OSAS daarnaast ook veel meer impact heeft op de hele gezondheidstoestand. Door het wegvallen van de ademhaling slaapt iemand met OSAS slechter en zal ook overdag vermoeid zijn. Dit kan een negatieve invloed hebben op o.a. bloedsuiker, bloeddruk en hartfunctie. Zowel snurken als OSAS kunnen leiden tot relatieproblemen.

(Overige) Slaapstoornissen

Er is ook een grote groep patiënten met klachten over slapen en/of problemen hebben met wakker blijven overdag die niets te maken hebben met snurken of een OSAS. Hierbij kunt u denken aan:
• inslaap- en doorslaapstoornissen (slapeloosheid)
• nachtelijke bewegingsonrust
• klachten over dag-nacht ritme
• onverklaarde slaperigheid overdag, etc.

Herkent u bovenstaande klachten? Bespreek dit dan met uw huisarts. De huisarts kan u verwijzen naar het Slaap- en Apneucentrum Amsterdam.

Hoe werkt het?

U kunt zich aanmelden bij het Slaap- en Apneucentrum met een verwijsbrief van de huisarts. De medisch secretaresse zal u een aantal vragen stellen. Vervolgens wordt bepaald bij welke specialist (KNO-arts, longarts of neuroloog) u een afspraak krijgt. In een aantal gevallen, met name in geval van snurken en OSAS, zal voorafgaand een slaapregistratie worden gedaan.

Onderzoek naar Snurken en OSAS

De slaapregistratie wordt gedaan via de afdeling Klinische Neurofysiologie. Afhankelijk van uw situatie zal worden bepaald of u hiervoor kort zal worden opgenomen, of dat dit onderzoek thuis zal worden gedaan.

Onderzoek naar Overige Slaapstoornissen

In dit geval is er tijd nodig om u de gelegenheid te geven een uitgebreide vragenlijst, inclusief slaapdagboekje, in te vullen. De vragenlijst moet u bij het eerste polikliniekbezoek meenemen of via de e-mail ingestuurd hebben, zodat deze met u besproken kan worden.

Dezelfde dag heeft u een afspraak met de neuroloog en wordt er beoordeeld of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Bij sommige klachten zal gekozen worden voor het dragen van een bewegingsmeter om een oordeel te verkrijgen over de verdeling van slaap- en waakmomenten over een langere periode. Bij andere klachten is soms een nachtelijke slaapregistratie noodzakelijk.

Wetenschappelijk onderzoek

In OLVG wordt veel baanbrekend wetenschappelijk onderzoek verricht. De meest aansprekende zijn de onderzoeken betreffende de inmiddels afgeronde internationale studie naar de Inspire Sleep pacemaker, en de Slaap Positie Trainer.

Behandelingsmethoden zoals CPAP, MRA  en de Slaap Positie Trainer worden met elkaar vergeleken met betrekking tot effectiviteit en kosten. Het kan voorkomen dat de vraag aan u wordt voorgelegd om mee te doen aan een van onze onderzoeksprojecten.