Oncologische Chirurgie

Mammapoliu kunt hiervoor terecht bij Oncologische Chirurgie

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 06

Tijden spreekuur

ma t/m vrij: 8.15-16.15 uur

Telefonisch bereikbaar

ma t/m vrij 8.15 - 16.15 uur

Route

Naar de polikliniek

West, route 06

Op OLVG, locatie West werken we met een routesysteem. Elke afdeling of polikliniek heeft een eigen routenummer. Vanaf de hoofdingang kunt u de juiste looproute volgen.

Naar het ziekenhuis

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164

Over de poli

Locatie Spuistraat

De Mammapoli is een onderdeel van de polikliniek Chirurgie. Wanneer u klachten heeft met betrekking tot één of beide borsten, of er is bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker iets gevonden dat verder onderzocht moet worden, kunt u na doorverwijzing door de huisarts op de mammapoli terecht.

Snelle diagnose

De meeste onderzoeken kunnen binnen een dag worden verricht. De diagnose en het behandelplan worden, afhankelijk van het verrichte onderzoek zo veel mogelijk dezelfde dag met u besproken. Moet u een  biopsie ondergaan, dan kan dit iets langer duren. Ons doel is de periode van onzekerheid voor u zo kort mogelijk te houden.

Afspraak op de Mammapoli

Bij uw eerste afspraak op de Mammapoli heeft u een gesprek met een arts of casemanager/verpleegkundig specialist. Dit kan in de vorm van:

  • Eéndagsanalyse (alle afspraken op één dag)
  • Gesplitste afspraak

Goed- of kwaadaardige afwijkingen

Borstafwijkingen komen bij veel vrouwen voor. Een knobbeltje of andere afwijking op of in de borst kan veel onrust en angst veroorzaken. Meestal zijn borstafwijkingen onschuldig en goedaardig. Vooral bij jonge vrouwen. Sommige borstafwijkingen worden echter veroorzaakt door kanker.

Multidisciplinair team 

De Mammapoli is onderdeel van de polikliniek Chirurgie.  Aan de mammapoli is een multidisciplinair team van specialisten, casemanagers en verpleegkundig specialisten van de volgende afdelingen verbonden:

  • Oncologische Zorg
  • Chirurgie
  • Plastisch chirurgie
  • Radiologie
  • Patholoogie