Kinderpolikliniek

Inloopspreekuur Heupdysplasie / DDHwordt gehouden door Kinderpolikliniek

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, C1

Tijden spreekuur

di:
8.15 - 9.45 uur

Over dit spreekuur

Het inloopspreekuur is voor baby’s onder 1 jaar met verdenking op heupdysplasie (developmental dysplasia) of the hip (DDH). Zij worden verwezen door JGZ arts of huisarts.

Staat uw kindje nog niet ingeschreven in het ziekenhuis? Wilt u dan eerst uw kindje laten inschrijven bij de inschrijfbalie bij de hoofdingang.

Het orthopedisch team zal als eerst de heupen controleren. Vervolgens zal er een onderzoek van de heupen door middel van een echo gedaan worden.

Als de uitslag goed is dan wordt dit direct mondeling medegedeeld, daarnaast wordt de uitslag verstuurd naar de GGD en de huisarts.

Als de uitslag niet goed is dan kan het zijn dat de echo na 6 weken herhaald wordt (de radioloog spreekt de vervolg echo af), of dat u dezelfde ochtend terug gaat naar het orthopedisch team voor vervolgbehandeling indien nodig.