Bloedafname

Polikliniek Bloedafnameu kunt hiervoor terecht bij Bloedafname

Locatie

IJburglaan 727

Tijden spreekuur

Tot nader orde gesloten.

Route

Naar het ziekenhuis

IJburglaan 727

Over de poli

Bij Bloedafname bij Gezondheidscentrum Haveneiland op IJburg kunt u bloed laten afnemen, (gratis) materiaal afhalen om urine of ontlasting in te sparen en gespaarde urine of ontlasting afgeven. U kunt zonder afspraak terecht.

Aanvraagformulier

Neemt u bij een bezoek aan Bloedafname altijd het aanvraagformulier dat u van uw arts gekregen heeft en een geldig identiteitsbewijs mee.

Op bloedafnamelocaties wordt u bij het inleveren van gespaard materiaal en vóór bloedafname gevraagd zich te identificeren. Zo controleren wij of de aanvraag bij u hoort.

Zonder een geldig identiteitsbewijs mogen wij geen bloed afnemen. Indien gespaard materiaal niet door de patiënt zelf ingeleverd wordt, wordt om identificatie van de betreffende patiënt gevraagd.

U kunt zich identificeren met een geldig(e):

  • identiteitskaart
  • paspoort
  • rijbewijs

Controleer of u voor de afname nuchter moet zijn; dit staat op het aanvraagformulier vermeld achter de bepaling. Nuchter betekent dat u 8 uur vóór de afname niet meer mag eten, drinken en roken; alleen water is toegestaan. Als u medicijnen gebruikt mag u die gewoon innemen, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken.

Nummerautomaat

Voordat u geholpen wordt trekt u een nummer uit het nummerautomaat. De automaat staat naast de deur van de Bloedafname. Nadat u uw nummer heeft getrokken, neemt u plaats in de wachtruimte voor de Bloedafname.

De medewerker van de Bloedafname roept de wachtende patiënten op volgorde van nummer naar binnen. De medewerker controleert uw gegevens en verwerkt het formulier. Klopt alles? Dan wordt er bloed bij u afgenomen.

Inleveren urine of ontlasting

Heeft u thuis urine of ontlasting verzameld en is er geen bloedafname nodig? Dan kunt u na inleveren en nadat uw gegevens gecontroleerd zijn en uw formulieren verwerkt zijn weggaan.

Van wie krijg ik de uitslag van het onderzoek?

De verwijzer die het onderzoek heeft aangevraagd, bij voorbeeld uw huisarts, informeert u over de uitslag van het onderzoek. Wanneer u de uitslag krijgt is afhankelijk van het soort onderzoek dat u gehad heeft. Uw verwijzer kan u daar over informeren. Ook kunt u uw uitslagen inzien via MijnOLVG.

Nader gebruik lichaamsmateriaal

Nadat het aangevraagde onderzoek is uitgevoerd, is soms nog materiaal over. Het overgebleven materiaal wordt vernietigd nadat al het aangevraagde onderzoek afgerond is. In een enkel geval gebruiken we restanten als testmateriaal, bijvoorbeeld om een onderzoeksmethode te verbeteren. Dit gebeurt geanonimiseerd. Dit betekent dat niet te herleiden is van wie het materiaal afkomstig is. Hiertegen kunt u bezwaar maken bij de balie van Bloedafname.

Andere locaties voor bloedafname

Naast de mogelijkheid om bij de locaties van OLVG bloed te laten prikken, kunt u ook terecht bij op andere locaties van OLVG lab BV. Bekijk de mogelijkheden