Klachtenformulier

Wanneer u ontevreden bent of een klacht heeft over uw behandeling of uw verblijf in ons ziekenhuis, dan kunt u dit kenbaar maken met behulp van dit formulier.

 

Uw gegevens
Gegevens patiënt
Omschrijving van de klacht(en)
Welke ziekenhuislocatie betreft het? [aanvinken wat van toepassing is]
Ja, de klachtenfunctionaris neemt binnen 2 werkdagen (telefonisch) contact met u op. Nee, uw klacht zal worden geregistreerd en gerapporteerd aan de betrokkene(n). Omdat u heeft aangegeven geen contact te willen, nemen wij geen contact op.