Over OLVG

Kerngegevens

OLVG is een topklinisch, topreferent opleidingsziekenhuis op twee hoofdlocaties in Amsterdam Oost en West. Naast deze hoofdlocaties heeft OLVG polikliniekfuncties op locatie Spuistraat. Beide hoofdlocaties bieden 24/7 basiszorg en spoedeisende hulp, met een Intensive Care en een centrum voor moeder en kind. Hierdoor kunnen patiënten dag en nacht rekenen op acute medische zorg door specialistische teams.

OLVG biedt onderscheidende zorg aan op het gebied van: hart, longen en vaten, oncologie en complexe chirurgie, orthopedie, hiv, obesitas en osas, psyche en soma, hersenen, stofwisseling en vaten. Door de fusie kan OLVG verder specialiseren, waardoor steeds hogere kwaliteit van zorg kan worden geboden bij complexe behandelingen.

De unieke positie als toonaangevend stadsziekenhuis van Groot Amsterdam blijkt uit het feit dat OLVG jaarlijks medische zorg biedt aan meer dan 500.000 patiënten. De Spoedeisende Hulp-afdelingen van beide locaties vormen samen de grootste SEH van Nederland. De cardiologen van het Hartcentrum voeren jaarlijks circa 2.500 dotterbehandelingen uit en  500 ablaties. Per jaar worden ruim 700 openhartoperaties uitgevoerd. Jaarlijks vinden er op beide locaties in totaal ongeveer 6.000 bevallingen plaats; 65% van de nieuwe Amsterdammers wordt in OLVG geboren.

Kerngegevens

Algemeen (aantallen)20162015
Polibezoeken589.145586.905
(dag)opnamen75.75574.608
SEH-bezoeken68.49468.543
OK-operaties 22.23823.532
Radiodiagnostiche verrichtingen300.983288.067
Klinisch chemische laboratoriumbepalingen4.443.0614.529.993
Speerpunten (behandelingen)20162015
Hemodialyses21.54022.107
Ablaties562503
AICD implantaties171181
Dotterprocedures2.5902.658
Open-hart operaties749694
TAVI7469
Cataractoperaties3.0572.849
Obesitas operaties253225
Knie en heupprotheses1.0791.235
Bevallingen6.2395.966
Bedden20162015
 - verpleegafdeling506506
 - post IC/High-care 55
 - intensive care 2929
 - Coronaire Care Unit (CCU)3333
 - medische Psychiatrie (MPU)55
 - suites neonatologie (oost)1313
 - grote bevalsuites (oost)2222
 - kleine bevalsuites  (oost)1818
 - bevalsuites (west)1616
 - kraamsuites (west)1616
sub-totaal beval/kraamsuites8585
capaciteit (aantallen)20162015
Operatiekamers2522
Medewerkers (ultimo)5.1625.326
Medisch specialisten (ultimo)289278
Artsen in opleiding (ultimo)217215

Financieel resultaat

Geconsolideerd resultaat (afgeronde bedragen, in miljoenen euro’s)

Bedrijfsopbrengsten20162015
Zorgomzet513.257500.102
Subsidies37.99237.470
Overige bedrijfsopbrengsten16.84319.905
Totaal bedrijfsopbrengsten568.092557.477
   
Bedrijfslasten  
Personeelskosten345.061342.403
Overige bedrijfskosten180.375172.729
Afschrijvingskosten33.29732.759
Financiele baten en lasten7.1036.876
Totaal bedrijfslasten565.836554.767
   
Resultaat  
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering2.2562.710
Belastingen-24-207
Aandeel derden58-81
Resultaat boekjaar2.2902.422
   
Vermogenspositie en financiele ratio's  
Weerstandsniveau A20,7%20,7%
Solvabiliteit28,6%27,2%
Resultaatsmarge0,4%0,4%
Liquiditeit (current ratio)1,121,13