Informatie rondom coronavirus

Informatie over uw opname in OLVG onze zorgverlening in tijden van corona

In OLVG gelden diverse maatregelen om uw verblijf in OLVG zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. De belangrijkste punten zetten wij kort voor u op een rij. Bij de veelgestelde vragen vindt u meer informatie.

Wij vragen u om een mondkapje te dragen

Medewerkers van OLVG dragen sinds dinsdag 13 juli weer een mondneusmasker in de publieke ruimtes van het ziekenhuis. Wij vragen patiënten en bezoekers ook een mondkapje te dragen om kwetsbare patiënten te beschermen. Het dragen van een mondkapje in het ziekenhuis is voor patiënten en bezoekers op vrijwillige basis, tenzij het houden van  1,5 meter afstand niet mogelijk is. In dit geval geldt een mondkapjesplicht. Ook wanneer u gevaccineerd bent. Het mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken.
Bij de hoofdingang van het ziekenhuis delen wij mondkapjes uit, u kunt uiteraard ook zelf een mondkapje meenemen.

Hygiëne en afstand houden

Om binnen OLVG de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen, zijn de openbare ruimtes ingericht volgens de 1,5-meternorm. Dit doen we onder andere door het uitzetten van looproutes, zodat medewerkers, patiënten en bezoekers voldoende afstand van elkaar kunnen houden. Daarnaast vragen we iedereen om bij binnenkomst de handen te desinfecteren.

Bezoek ontvangen

Vanwege het coronavirus hebben we speciale regels voor bezoek moeten maken. Deze regels zijn streng. We begrijpen dat dat voor u en andere naasten heel vervelend kan zijn. Toch vragen wij u dringend zich aan deze regels te houden, voor de veiligheid van onze patiënten en onze medewerkers. Onze bezoekregels zijn:

 • Er mogen bij elke patiënt (zonder COVID) maximaal 2 bezoekers per dag komen. Let op, deze 2 personen mogen niet tegelijkertijd op bezoek komen. Bezoekers mogen daarbij maximaal 1 kind (jonger dan 12 jaar) meenemen.
 • Bezoektijden tussen 15.30 – 20.00 uur.
 • Op de volgende verpleegafdelingen zijn enkele andere regels: Anna en Toorop Paviljoen, Intensive Care, Cardiac Care Unit (Hartbewaking), Neonatologie, Kinderafdeling, Medische Psychiatrie/MPU. 
 • Bij patiënten met COVID mag 1 persoon per dag op bezoek. Deze persoon mag eenmaal naar binnen tijdens het bezoekuur (dus niet in- en uit- lopen). De bezoeker moet extra beschermende maatregelen dragen.
 • Voor sommige patiënten kan het behandelteam besluiten dat er uitzonderingen gemaakt worden, bijvoorbeeld voor mensen die terminaal ziek zijn. De zorgverlener maakt daarover afspraken met de naasten. 

​​Meer informatie over bezoektijden en bezoekregels

Veelgestelde vragen

Welke voorzorgsmaatregelen neemt OLVG?

Wij nemen verschillende maatregelen om verdere besmettingen van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen:

 • Afspraken vinden waar mogelijk telefonisch of via videobellen plaats. 

 • Voor bloedafname op OLVG, loactie Oost en OLVG, locatie West maakt u altijd eerst online een afspraak

 • We plannen het aantal patiënten gespreid, zodat er niet teveel mensen tegelijkertijd in OLVG zijn.

 • Medewerkers van OLVG dragen sinds dinsdag 13 juli weer een mondneusmasker in de publieke ruimtes van het ziekenhuis. Medewerkers die in de directe patiëntenzorg werken binnen 1,5 meter afstand van de patiënt, dragen een medisch mondneusmasker. 

 • Medewerkers van OLVG dragen sinds dinsdag 13 juli weer een mondneusmasker in de publieke ruimtes van het ziekenhuis. Wij vragen patiënten en bezoekers ook een mondkapje te dragen om kwetsbare patiënten te beschermen. Het dragen van een mondkapje in het ziekenhuis is voor patiënten en bezoekers op vrijwillige basis, tenzij het houden van  1,5 meter afstand niet mogelijk is. In dit geval geldt een mondkapjesplicht. Ook wanneer u gevaccineerd bent. Het mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken.
  Bij de hoofdingang van het ziekenhuis delen wij mondkapjes uit, u kunt uiteraard ook zelf een mondkapje meenemen.

 • Alle patiënten met een MijnOLVG-account die naar de polikliniek, behandelkamer of functieafdeling komen, ontvangen 72 uur voor hun afspraak een digitale vragenlijst over hun gezondheid.  Als uit uw antwoorden blijkt dat u klachten heeft die passen bij het coronavirus, wordt de afspraak (indien medisch verantwoord) ongeveer 14 dagen uitgesteld. 

 • De wachtkamers en openbare ruimtes zijn ingericht volgens de 1,5-meternorm.

 • We zetten patiëntroutes uit zodat patiënten en bezoekers zoveel mogelijk afstand van elkaar houden.

 • Bij de hoofdingang en bij de poliklinieken staan desinfectiemiddelen.

 • We hebben spatschermen bij de poliklinieken geplaatst. 

 • Er mogen bij elke patiënt (zonder COVID) maximaal 2 bezoekers per dag komen. Let op, deze 2 personen mogen niet tegelijkertijd op bezoek komen. Bezoekers mogen daarbij maximaal 1 kind (jonger dan 12 jaar) meenemen. Bij patiënten met COVID mag 1 persoon op bezoek.

Welke regels gelden er voor bezoek op het Anna Paviljoen (moeder- en kindcentrum van OLVG, locatie Oost) en het Toorop paviljoen (locatie West)?

Voor bezoek op het Anna Paviljoen (moeder- en kindcentrum van OLVG, locatie Oost) en het Toorop paviljoen (locatie West) gelden de volgende regels met betrekking tot bezoek (niet zijnde de partner):

 • Maximaal 2 volwassen bezoekers per dag - niet samen - met broertjes of zusjes tot 12 jaar.
 • Bezoektijden tussen 15.30 – 20.00 uur.
 • Maximaal 1 uur per dag.

Verloskamers

 • Partner plus 1 ander volwassen persoon voor het ondersteunen of begeleiden van de barende. Zij moeten in de verloskamer blijven, mogen niet in/uitlopen.

Wat kan ik zelf doen?

U kunt zelf veel doen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken.

 • Kom niet te vroeg naar het ziekenhuis, maximaal 15 minuten voor aanvang van uw afspraak.
 • Wij vragen patiënten en bezoekers een mondkapje te dragen om onze kwetsbare patienten te beschermen. Bij binnenkomst in het ziekenhuis delen wij mondkapjes uit, u kunt ook zelf een mondkapje meenemen. Het dragen van een mondkapje voor bezoekers en patiënten in het ziekenhuis is vrijwillig.
  In situaties waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, geldt een mondkapjesplicht. Ook wanneer u gevaccineerd bent. Het mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken.
 • Kom alleen naar uw afspraak, dus zonder begeleider. De uitzonderingen staan bij de volgende vraag.
 • Kom binnen via de hoofdingang van OLVG en houdt u aan de aangegeven looprichtingen.
 • Desinfecteer uw handen zodra u het ziekenhuis binnenkomt.
 • Raak in het ziekenhuis zo min mogelijk aan met uw handen.
 • Zit niet aan uw gezicht.
 • Hoest (ook met een mond-neusmasker op) in de elleboog.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van andere mensen.
 • Ga direct naar de afdeling waar u moet zijn en verlaat het ziekenhuis na uw afspraak zo snel mogelijk.

Moet ik een mondkapje dragen als ik naar het ziekenhuis kom?

Medewerkers van OLVG dragen sinds dinsdag 13 juli weer een mondneusmasker in de publieke ruimtes van het ziekenhuis. Wij vragen patiënten en bezoekers ook een mondkapje te dragen om kwetsbare patiënten te beschermen. Het dragen van een mondkapje in het ziekenhuis is voor patiënten en bezoekers op vrijwillige basis, tenzij het houden van  1,5 meter afstand niet mogelijk is. In dit geval geldt een mondkapjesplicht. Ook wanneer u gevaccineerd bent. Het mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken.
Bij de hoofdingang van het ziekenhuis delen wij mondkapjes uit, u kunt uiteraard ook zelf een mondkapje meenemen.

Hoe werkt de screening van bezoekers?

 • Bezoekers van corona (verdachte) patiënten dragen de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Bezoekers desinfecteren hun handen bij binnenkomst.