Huidkankeru kunt hiervoor terecht bij Oncologische Zorg

Huidkanker is in Nederland de meest voorkomende vorm van kanker. Het aantal patiënten met huidkanker is de laatste 40 jaar gestegen. Dit komt vooral doordat jonge mensen met een lichte huid meer in de felle zon komen dan vroeger. De meest voorkomende vormen van huidkanker zijn basaalcelcarcinoom en het plaveiselcelcarcinoom.

kenmerken van dit zorgpad
Persoonlijk behandelplan
Een multidisciplinair oncologisch team uit verschillende ziekenhuizen bespreekt uw persoonlijk behandelplan.
Eén vast aanspreekpunt
U krijgt een eigen casemanager; uw vaste contactpersoon tijdens de gehele behandeling.
Samenwerking met andere ziekenhuizen
Voor huidkanker wordt samengewerkt met VUMC en AMC. Voor melanomen en huidkanker in hoofd/halsgebied wordt samengewerkt met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

De huid bestaat uit verschillende lagen. Huidkanker ontstaat bijna altijd vanuit de opperhuid. Dit is de bovenste laag van de huid. Deze bestaat uit verhoornde cellen (keratinocyten). In de opperhuid bevinden zich ook de pigmentcellen (melanocyten).

Basaalcelcarcinoom

Deze vorm van huidkanker groeit zeer langzaam groeiend en de kans op uitzaaiingen is zeer klein. Het basaalcelcarcinoom kan overal ontstaan, maar komt vooral voor op het gezicht en op de schedel. 
Het is meestal een langzaam groeiend knobbeltje. Vaak voorzien van een nattend korstje dat langzaam verandert in een zweertje met een parelachtige glans.

Plaveiselcelcarcinoom

Het plaveiselcelcarcinoom groeit sneller dan het basaalcelcarcinoom. Als deze vorm van huidkanker niet op tijd wordt behandeld ontstaan er uitzaaiingen in de lymfeklieren. Het plaveiselcelcarcinoom komt vooral voor op plaatsen van het lichaam die veel en langdurig in de zon komen, zoals gezicht, nek en handen. Het ziet er meestal uit als een ruw schilferig bleek knobbeltje.

Melanoom

Het melanoom ontstaat uit de pigmentcellen van de opperhuid. Ongeveer 10 procent van de mensen met huidkanker heeft een melanoom. Bij deze vorm van kanker is er een groot risico op uitzaaiingen. Het is daarom belangrijk om een melanoom vroeg te ontdekken.

Stap 1: Verwijzing huisarts

Verwijzing van uw huisarts

Huidkanker kan meerdere symptomen opleveren. Herkent u één of meerdere van onderstaande symptomen? Dan kunt u na overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar OLVG.

Symptomen

 • Huidkanker is meestal een langzaam groeiend knobbeltje. Vaak voorzien van een nattend korstje dat langzaam verandert in een zweertje met een parelachtige glans.
 • Het plaveiselcelcarcinoom ziet er meestal uit als een ruw schilferig bleek knobbeltje.
  • Melanoom kan zich uiten als gepigmenteerde huidafwijkingen, jeuken, steken, bloeden.

Stap 2: Afspraak poli

Afspraak bij de polikliniek

Stap 3: Onderzoek

Onderzoek

Onderzoeken en aanvullende onderzoeken die plaatsvinden om de diagnose huidkanker te kunnen stellen en te bepalen om welke vorm van huidkanker het gaat:

 • Inspectie van de huidafwijking Hierbij kijkt de arts onder andere naar de vorm en kleur van de huidafwijking.
 • Schildwachtklieronderzoek Onderzoek naar uitzaaiingen via de lymfeklieren.
 • Lymfeklier echografie Echografisch onderzoek naar eventuele afwijkingen in de lymfeklier.

Stap 4: Diagnose

Diagnose

Als de uitslagen van onderzoek bekend zijn, bespreekt een multidisciplinair team van artsen en deskundigen wat de beste behandeling is in uw situatie.

Indien er sprake is van complexe problematiek wordt met specialisten van Oncologisch Centrum Amsterdam en consulenten van AMC/VUmc of Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis besproken wat de beste behandeling is in uw situatie.

Stap 5: Behandeling

Behandeling

De behandeling bij huidkanker is afhankelijk van de vorm van huidkanker, de grootte, de ingroei en de aanwezigheid van eventuele uitzaaiingen.

Een mogelijke behandeling is curettage en coagulatie. Hierbij schraapt de dermatoloog het basaalcelcarcinoom onder plaatselijke verdoving weg (curettage). Daarna brandt hij de plek van het carcinoom met een speciaal apparaat weg (coagulatie). Andere veel voorkomende behandeling zijn fotodynamische therapie (PTD), een kleine operatie en bevriezing (cryochirurgie). Hieronder kunt u een aantal van de meest voorkomende behandelingen vinden.

 

Stap 6: Nazorg

Nazorg

Als de behandeling is afgerond volgt het traject van nazorg. U krijgt regelmatig  een afspraak bij uw specialist. Doel is het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten te vervolgen. 

In de nazorg is ook aandacht voor het dagelijks functioneren, werkhervatting, revalidatie en psychosociale problematiek.

Kanker en psychische klachten

Veel mensen ervaren kanker als een ingrijpende ziekte. Het kan uw dagelijks leven op allerlei manieren beïnvloeden, bijvoorbeeld hoe u zich voelt en hoe u in het leven staat, sociale contacten, uw relatie of gezin, werk en inkomen of studie. Naast de medische zorg is er in OLVG daarom ook psychosociale zorg voor mensen met kanker.

Er zijn verschillende hulpmiddelen die u helpen inzicht te krijgen in hoeveel last u ervaart van uw ziekte. Soms is een gesprek met uw casemanager voldoende om weer verder te kunnen. Er zijn ook situaties waarin gespecialiseerde hulp van bijvoorbeeld een psycholoog of maatschappelijk werk nodig is om u verder te helpen.

Lastmeter

Kanker is een ziekte die het leven ingrijpend kan beïnvloeden. Patiënten met kanker en hun naasten ervaren veranderingen op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en/of spiritueel gebied. Om hierover met u in gesprek te gaan, kan de verpleegkundige of arts u tijdens uw behandeling vragen de 'Lastmeter' in te vullen. Op de Lastmeter kunt u aangeven hoeveel last u hebt van problemen, klachten en zorgen tijdens uw behandeling.

De Lastmeter is een instrument dat is ontwikkeld in een landelijke samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) en KWF Kankerbestrijding. Het is gemaakt om inzicht te krijgen in de behoefte aan psychosociale zorg (bijvoorbeeld van een psycholoog of maatschappelijk werker) bij mensen met kanker.

De Lastmeter bestaat uit twee onderdelen:

 • Een thermometer (op papier) waarop u met een cijfer van 0 tot 10 kunt aangeven hoeveel last u de afgelopen week hebt gehad van uw ziekte (0 = helemaal geen last, 10 = extreem veel last).
 • Een vragenlijst waarop u kunt aangeven of u de afgelopen week problemen hebt ervaren op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch of spiritueel gebied.

Uw casemanager zal u uitnodigen de Lastmeter in te vullen en aan de hand van de antwoorden in gesprek gaan over de verschillende onderwerpen. U krijgt de lastmeter op een verschillende momenten tijdens de behandeling aangeboden, vanaf start van de behandeling tot en met het nazorggesprek.

Oncokompas

De diagnose kanker heeft een grote invloed op uw leven en dat van de mensen om u heen. U wilt in deze situatie zo goed mogelijk verder met uw leven, ondanks uw ziekte. Met Oncokompas2.0 neemt u de regie in eigen hand. U krijgt een compleet en persoonlijk overzicht met tips en adviezen voor de ondersteuning die bij u past.

Voor meer informatie zie: www.oncokompas.nl. Hier kunt u zich aanmelden.

Binnen OLVG kunt u ondersteuning krijgen van

Psycholoog

Als u psychologische klachten heeft, zoals angsten of een depressie, kunt u naar een psycholoog worden verwezen. Ook kan een psycholoog hulp bieden bij problemen met verwerking en bij vermoeidheidsklachten door kanker.

Seksuoloog

Tijdens uw ziekte kan ook de zin in seks veranderen. Seksuele problemen kunnen van grote invloed zijn op uw dagelijks functioneren. Niet altijd is daar evenveel aandacht voor. Juist dan kan het belangrijk zijn om hier met een seksuoloog over te praten.

Medisch maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker kan u ondersteunen en begeleiden bij praktische vragen en bij emotionele problemen rondom uw ziekte, opname en medische behandeling.

Psychiater

Een psychiater kan ingeschakeld worden voor de behandeling van ernstige klachten. Hij kan ook medicijnen zoals slaapmiddelen en antidepressiva voorschrijven.

Aanmelden

Uw behandelend arts kan u verwijzen naar de polikliniek Psychiatrie en Medische Psychologie. U heeft eerst een intakegesprek. Hierna bespreken we met u welke behandelingen mogelijk zijn.

Buiten OLVG kunt u ondersteuning krijgen bij

Centra voor psychologische ondersteuning bij kanker

Inloophuizen

Centra voor revalidatie na kanker

Algemene informatie over kanker

Boeken

http://cancercollection.com/boeken.html

Huidverzorging

Kinderen en kanker

Hulp bij de begeleiding van uw kinderen als u kanker heeft, ouders, kinderen en kanker.

Palliatieve zorg

Patiëntenorganisaties

De meest uitgebreide Informatie over patiëntenorganisaties kunt u het beste vinden via de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Hier vindt u contactadressen van patiëntenorganisaties van uiteenlopende kankersoorten. Op deze websites vindt u vaak ook goede informatie over de aandoeningen. De NFK wordt gesteund door KWF Kankerbestrijding

Pruiken, haarwerken

Richtlijnen en informatie voor artsen

​​Samenwerkingsverbanden oncologische zorg in de regio

Terugkeer naar werk

Voeding

 • Beleef je smaak over smaakverandering door chemotherapie, met tips en recepten.
 • www.voedingenkankerinfo.nl bevat betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde informatie over voeding en kanker. U vindt hier ook antwoorden op vragen over de preventie van kanker en voeding na de behandeling van kanker.
 • www.wkof.nl website van wereld kanker onderzoek fonds. Bevat informatie op basis van wetenschappelijk onderzoek over voeding en leefstijl.
 • Boek ‘Gezond eten rond chemotherapie’. José van Mil en Christine Archer-Mackenzie, Utrecht: Inmerc; 2009. Kookboek voor mensen met problemen met kauwen, slikken en smaakverandering bij chemotherapie met een indeling naar ‘textuur’: luchtig, smeuïg, zacht met beet, vloeibaar, krokant of stevig. De recepten zijn zeer bruikbaar, voor actuele voedingsadformatie adviseren wij u www.voedingenkankerinfo.nl te raadplegen.
 • Boek “Handboek voeding bij kanker” . Jeanne Vogel, Sandra Beijer, Niki Doornink, Anne Wipkink (redactie) januari 2012, Uitgeverij De Tijdstroom

Contact

Patiënten met kanker moeten tijdens hun behandeling op veel verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis zijn voor onderzoeken en afspraken. Uw specialist kan u helpen om vragen over het zorgpad en het behandeltraject te beantwoorden.