Huidkankeru kunt hiervoor terecht bij Oncologische Zorg

De behandeling van huidkanker bestaat uit verschillende stappen. U krijgt tijdens uw behandeling met verschillende behandelaars en afdelingen te maken. Dit behandeltraject noemen wij een zorgpad. Onderaan deze pagina kunt u het behandeltraject per stap bekijken.

kenmerken van dit zorgpad
Persoonlijk behandelplan
Een multidisciplinair oncologisch team uit verschillende ziekenhuizen bespreekt uw persoonlijk behandelplan.
Eén vast aanspreekpunt
U krijgt een eigen casemanager; uw vaste contactpersoon tijdens de gehele behandeling.
Samenwerking
Voor huidkanker wordt samengewerkt met VUMC en AMC. Voor melanomen en huidkanker in hoofd/halsgebied wordt samengewerkt met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

Over huidkanker

Huidkanker is in Nederland de meest voorkomende vorm van kanker. Het aantal patiënten met huidkanker is de laatste 40 jaar gestegen. Dit komt vooral doordat jonge mensen met een lichte huid meer in de felle zon komen dan vroeger. De meest voorkomende vormen van huidkanker zijn basaalcelcarcinoom en het plaveiselcelcarcinoom.

De huid bestaat uit verschillende lagen. Huidkanker ontstaat bijna altijd vanuit de opperhuid. Dit is de bovenste laag van de huid. Deze bestaat uit verhoornde cellen (keratinocyten). In de opperhuid bevinden zich ook de pigmentcellen (melanocyten).

Basaalcelcarcinoom

Deze vorm van huidkanker groeit zeer langzaam groeiend en de kans op uitzaaiingen is zeer klein. Het basaalcelcarcinoom kan overal ontstaan, maar komt vooral voor op het gezicht en op de schedel. 
Het is meestal een langzaam groeiend knobbeltje. Vaak voorzien van een nattend korstje dat langzaam verandert in een zweertje met een parelachtige glans.

Plaveiselcelcarcinoom

Het plaveiselcelcarcinoom groeit sneller dan het basaalcelcarcinoom. Als deze vorm van huidkanker niet op tijd wordt behandeld ontstaan er uitzaaiingen in de lymfeklieren. Het plaveiselcelcarcinoom komt vooral voor op plaatsen van het lichaam die veel en langdurig in de zon komen, zoals gezicht, nek en handen. Het ziet er meestal uit als een ruw schilferig bleek knobbeltje.

Melanoom

Het melanoom ontstaat uit de pigmentcellen van de opperhuid. Ongeveer 10 procent van de mensen met huidkanker heeft een melanoom. Bij deze vorm van kanker is er een groot risico op uitzaaiingen. Het is daarom belangrijk om een melanoom vroeg te ontdekken.

Stap 1: Symptomen

Symptomen

Huidkanker kan meerdere symptomen opleveren. Herkent u één of meerdere van onderstaande symptomen? Dan kunt u na overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar OLVG.

Symptomen

  • Nieuwe of veranderende moedervlekken (vorm, omvang, uiterlijk, jeuk of bloeden).
  • Een schilferend plekje of bobbeltje op uw huid.
  • Huidkanker is meestal een langzaam groeiend knobbeltje. Vaak voorzien van een nattend korstje dat langzaam verandert in een zweertje met een parelachtige glans.
  • Het plaveiselcelcarcinoom ziet er meestal uit als een ruw schilferig bleek knobbeltje.
  • Melanoom kan zich uiten als gepigmenteerde huidafwijkingen, jeuken, steken, bloeden.

Stap 2: Afspraak

Afspraak bij de polikliniek

Stap 3: Onderzoek

Onderzoek

Onderzoeken en aanvullende onderzoeken die plaatsvinden om de diagnose huidkanker te kunnen stellen en te bepalen om welke vorm van huidkanker het gaat:

  • Inspectie van de huidafwijking Hierbij kijkt de arts onder andere naar de vorm en kleur van de huidafwijking.
  • Schildwachtklieronderzoek Onderzoek naar uitzaaiingen via de lymfeklieren.
  • Lymfeklier echografie Echografisch onderzoek naar eventuele afwijkingen in de lymfeklier.

Stap 4: Diagnose

Diagnose

Als de uitslagen van onderzoek bekend zijn, bespreekt een multidisciplinair team van artsen en deskundigen wat de beste behandeling is in uw situatie.

Indien er sprake is van complexe problematiek wordt met specialisten van Oncologisch Centrum Amsterdam en consulenten van AMC/VUmc of Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis besproken wat de beste behandeling is in uw situatie.

Registratie van kanker

Om kanker te kunnen bestrijden willen we er alles over weten. Artsen en onderzoekers hebben daarom zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker. De gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland worden verzameld. Meer informatie

Nuttige sites

Stap 5: Behandeling

Behandeling

De behandeling bij huidkanker is afhankelijk van de vorm van huidkanker, de grootte, de ingroei en de aanwezigheid van eventuele uitzaaiingen.

Een mogelijke behandeling is curettage en coagulatie. Hierbij schraapt de dermatoloog het basaalcelcarcinoom onder plaatselijke verdoving weg (curettage). Daarna brandt hij de plek van het carcinoom met een speciaal apparaat weg (coagulatie). Andere veel voorkomende behandeling zijn fotodynamische therapie (PTD), een kleine operatie en bevriezing (cryochirurgie). Hieronder kunt u een aantal van de meest voorkomende behandelingen vinden.

 

Stap 6: Nazorg

Nazorg

Als de behandeling is afgerond volgt het traject van nazorg. U krijgt regelmatig  een afspraak bij uw specialist. Doel is het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten te vervolgen. 

Buiten OLVG kunt u ondersteuning krijgen bij

Inloophuizen

Centra voor revalidatie na kanker

Contact

Patiënten met kanker moeten tijdens hun behandeling op veel verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis zijn voor onderzoeken en afspraken. Uw specialist kan u helpen om vragen over het zorgpad en het behandeltraject te beantwoorden. 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologische Zorg van OLVG. Laatst gewijzigd: 22 maart 2021