Hersentumorenu kunt hiervoor terecht bij Oncologische Zorg

In de hersenen kunnen verschillende soorten tumoren ontstaan. Gliomen en meningeomen zijn de hersentumoren die het meest voorkomen. Behandeling van hersentumoren gebeurt niet in OLVG, hiervoor verwijzen we u naar een specialistisch centrum.

kenmerken van dit zorgpad
Persoonlijk behandelplan
Een multidisciplinair oncologisch team uit verschillende ziekenhuizen bespreekt uw persoonlijk behandelplan.
Vast aanspreekpunt
U krijgt een eigen casemanager; uw vaste contactpersoon tijdens de gehele behandeling.
Samenwerking met andere ziekenhuizen
Voor hersentumoren wordt samengewerkt met het neuro-oncologisch centrum VUMC.

Goedaardige en kwaadaardige hersentumoren

Er zijn goedaardige en kwaadaardige hersentumoren. Bij hersentumoren kan lang niet altijd een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen goedaardig en kwaadaardig (kanker). De mate van kwaadaardigheid van een hersentumor wordt aangegeven in graden: 

 • Graad I tumoren zijn goedaardig
 • Graad II en III tumoren zijn min of meer kwaadaardig
 • Graad IV tumoren zijn kwaadaardig

Soorten hersenstumoren

 • Gliomen: Hersenweefsel bestaat uit zenuwcellen en steuncellen (gliacellen). De meeste kwaadaardige hersentumoren ontstaan vanuit de gliacellen, deze tumoren worden gliomen genoemd. Er bestaan verschillende soorten gliomen en verschillende gradaties. De soort en gradatie van het glioom kan alleen door een operatie worden vastgesteld. Een glioom zaait zich niet uit naar andere delen van het lichaam.
 • Meningeomen: Een tumor kan ook ontstaan in de hersenvliezen die om de hersenen heen liggen: het meningeoom. Deze tumor bevindt zich feitelijk buiten de hersenen. De meeste meningeomen zijn goedaardig. Een zeer klein aantal meningeomen heeft kwaadaardige kenmerken. De meeste patiënten met een meningeoom zijn met een operatie of bestraling te genezen. 
 • Goedaardige hersentumoren: Er bestaan verschillende soorten goedaardige hersentumoren. Goedaardige hersentumoren kunnen door verdrukking van gezond hersenweefsel dezelfde klachten geven als een kwaadaardige hersentumor.
 • Hersenmetastasen: Een tumor elders in het lichaam kan uitzaaien naar de hersenen, dit wordt een hersenmetastase genoemd. Het onderscheid tussen al deze tumoren is niet definitief vast te stellen op bijvoorbeeld een MRI. Daarom zal altijd meer onderzoek plaats moeten vinden om achter de aard van de tumor te komen.

Stap 1: Verwijzing huisarts

Verwijzing van uw huisarts

Een hersentumor kan meerdere klachten of symptomen opleveren. De klachten hoeven niet allemaal tegelijk voor te komen. De symptomen van een hersentumor worden bepaald door de plaats, de grootte en de soort tumor. Herkent u één of meerdere van onderstaande symptomen? Dan kunt u na overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar OLVG.

Symptomen of klachten:

 • Hoofdpijn: een tumor kan door te groeien pijn veroorzaken in de schedel.
 • Uitvalsverschijnselen: door verdrukking van gezond hersenweefsel kunnen hersenfuncties uitvallen. Uitvalsverschijnselen zijn bijvoorbeeld verlammingsverschijnselen aan arm of been, spraakstoornissen of problemen met zien.
 • Epileptische aanvallen: door irritatie of beschadiging van de hersenschors door de groeiende tumor.
 • Vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen en karakterveranderingen.

Stap 2: Afspraak poli

Afspraak de polikliniek

Stap 3: Onderzoek

Onderzoek

De klachten en symptomen die iemand heeft, aangevuld met de beelden van een CT-scan of een MRI-scan, kunnen duiden op een hersentumor. Alleen pathologisch onderzoek, waarbij het weefsel na een operatie onder de microscoop bekeken wordt, kan de definitieve diagnose geven.

Voor het pathologisch onderzoek na een hersenoperatie wordt u doorverwezen naar de afdeling Neuro-Oncologie van het VUmc. 

Stap 4: Diagnose

Diagnose

Als de uitslagen van onderzoek bekend zijn, bespreekt een multidisciplinair team van artsen en deskundigen van Oncologisch Centrum Amsterdam wat de beste behandeling is in uw situatie.

Indien nodig wordt u verwezen naar het neuro-oncologisch centrum VUMC

Stap 5: Behandeling

Behandeling

Bij een vermoeden van een hersentumor bij een patiënt in het OLVG wordt het verdere onderzoek, zorg en behandeling van de patiënt, na overleg, aan het neuro-oncologisch team in het VUmc overgedragen.

Bij de behandeling van patiënten met een hersentumor zijn diverse specialismen betrokken zoals de neuroloog, de neurochirurg, de radiotherapeut en de oncoloog. Deze specialismen maken allen deel uit van het  neuro-oncologisch centrum in het VUmc

Soms wordt iemand na operatie in VUmc voor herstel en revalidatie overgeplaatst naar een verpleegafdeling in OLVG.

Operatie hersentumor

Het operatief verwijderen van hersentumoren is vaak erg lastig. Bij een glioom groeit de tumor tussen de gezonde hersencellen door en is daardoor nooit in zijn geheel te verwijderen zonder schade te veroorzaken aan het gezonde hersenweefsel. Daarom vindt er na een operatie vaak een nabehandeling plaats met radiotherapie en/of chemotherapie om resterende cellen zo veel mogelijk te doden.

Operatie goedaardige hersentumor

Goedaardige tumoren zijn, als ze op een bereikbare plaats zitten, soms wel in zijn geheel te verwijderen. Er hoeft dan geen nabehandeling plaats te vinden. 

Operatie hersenmetastasen (uitzaaiingen)

Uitzaaiingen in de hersenen (hersenmetastasen) worden geopereerd en/of bestraald, afhankelijk van het aantal metastasen en de conditie van de patiënt. Soms wordt ook chemotherapie gegeven. 

Stap 6: Nazorg

Nazorg

Als de behandeling is afgerond volgt het traject van nazorg. U krijgt regelmatig een afspraak bij uw specialist. Doel is het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten te vervolgen. Afhankelijk van uw behandeling worden onderzoeken gedaan.

In de nazorg is ook aandacht voor het dagelijks functioneren, werkhervatting, revalidatie en psychosociale problematiek.

Kanker en psychische klachten

Veel mensen ervaren kanker als een ingrijpende ziekte. Het kan uw dagelijks leven op allerlei manieren beïnvloeden, bijvoorbeeld hoe u zich voelt en hoe u in het leven staat, sociale contacten, uw relatie of gezin, werk en inkomen of studie. Naast de medische zorg is er in OLVG daarom ook psychosociale zorg voor mensen met kanker.

Er zijn verschillende hulpmiddelen die u helpen inzicht te krijgen in hoeveel last u ervaart van uw ziekte. Soms is een gesprek met uw casemanager voldoende om weer verder te kunnen. Er zijn ook situaties waarin gespecialiseerde hulp van bijvoorbeeld een psycholoog of maatschappelijk werk nodig is om u verder te helpen.

Lastmeter

Kanker is een ziekte die het leven ingrijpend kan beïnvloeden. Patiënten met kanker en hun naasten ervaren veranderingen op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en/of spiritueel gebied. Om hierover met u in gesprek te gaan, kan de verpleegkundige of arts u tijdens uw behandeling vragen de 'Lastmeter' in te vullen. Op de Lastmeter kunt u aangeven hoeveel last u hebt van problemen, klachten en zorgen tijdens uw behandeling.

De Lastmeter is een instrument dat is ontwikkeld in een landelijke samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) en KWF Kankerbestrijding. Het is gemaakt om inzicht te krijgen in de behoefte aan psychosociale zorg (bijvoorbeeld van een psycholoog of maatschappelijk werker) bij mensen met kanker.

De Lastmeter bestaat uit twee onderdelen:

 • Een thermometer (op papier) waarop u met een cijfer van 0 tot 10 kunt aangeven hoeveel last u de afgelopen week hebt gehad van uw ziekte (0 = helemaal geen last, 10 = extreem veel last).
 • Een vragenlijst waarop u kunt aangeven of u de afgelopen week problemen hebt ervaren op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch of spiritueel gebied.

Uw casemanager zal u uitnodigen de Lastmeter in te vullen en aan de hand van de antwoorden in gesprek gaan over de verschillende onderwerpen. U krijgt de lastmeter op een verschillende momenten tijdens de behandeling aangeboden, vanaf start van de behandeling tot en met het nazorggesprek.

Oncokompas

De diagnose kanker heeft een grote invloed op uw leven en dat van de mensen om u heen. U wilt in deze situatie zo goed mogelijk verder met uw leven, ondanks uw ziekte. Met Oncokompas2.0 neemt u de regie in eigen hand. U krijgt een compleet en persoonlijk overzicht met tips en adviezen voor de ondersteuning die bij u past.

Voor meer informatie zie: www.oncokompas.nl. Hier kunt u zich aanmelden.

Binnen OLVG kunt u ondersteuning krijgen van

Psycholoog

Als u psychologische klachten heeft, zoals angsten of een depressie, kunt u naar een psycholoog worden verwezen. Ook kan een psycholoog hulp bieden bij problemen met verwerking en bij vermoeidheidsklachten door kanker.

Seksuoloog

Tijdens uw ziekte kan ook de zin in seks veranderen. Seksuele problemen kunnen van grote invloed zijn op uw dagelijks functioneren. Niet altijd is daar evenveel aandacht voor. Juist dan kan het belangrijk zijn om hier met een seksuoloog over te praten.

Medisch maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker kan u ondersteunen en begeleiden bij praktische vragen en bij emotionele problemen rondom uw ziekte, opname en medische behandeling.

Psychiater

Een psychiater kan ingeschakeld worden voor de behandeling van ernstige klachten. Hij kan ook medicijnen zoals slaapmiddelen en antidepressiva voorschrijven.

Aanmelden

Uw behandelend arts kan u verwijzen naar de polikliniek Psychiatrie en Medische Psychologie. U heeft eerst een intakegesprek. Hierna bespreken we met u welke behandelingen mogelijk zijn.

Buiten OLVG kunt u ondersteuning krijgen bij

Centra voor psychologische ondersteuning bij kanker

Inloophuizen

Centra voor revalidatie na kanker

Algemene informatie over kanker

Boeken

http://cancercollection.com/boeken.html

Huidverzorging

Kinderen en kanker

Hulp bij de begeleiding van uw kinderen als u kanker heeft, ouders, kinderen en kanker.

Palliatieve zorg

Patiëntenorganisaties

De meest uitgebreide Informatie over patiëntenorganisaties kunt u het beste vinden via de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Hier vindt u contactadressen van patiëntenorganisaties van uiteenlopende kankersoorten. Op deze websites vindt u vaak ook goede informatie over de aandoeningen. De NFK wordt gesteund door KWF Kankerbestrijding

Pruiken, haarwerken

Richtlijnen en informatie voor artsen

​​Samenwerkingsverbanden oncologische zorg in de regio

Terugkeer naar werk

Voeding

 • Beleef je smaak over smaakverandering door chemotherapie, met tips en recepten.
 • www.voedingenkankerinfo.nl bevat betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde informatie over voeding en kanker. U vindt hier ook antwoorden op vragen over de preventie van kanker en voeding na de behandeling van kanker.
 • www.wkof.nl website van wereld kanker onderzoek fonds. Bevat informatie op basis van wetenschappelijk onderzoek over voeding en leefstijl.
 • Boek ‘Gezond eten rond chemotherapie’. José van Mil en Christine Archer-Mackenzie, Utrecht: Inmerc; 2009. Kookboek voor mensen met problemen met kauwen, slikken en smaakverandering bij chemotherapie met een indeling naar ‘textuur’: luchtig, smeuïg, zacht met beet, vloeibaar, krokant of stevig. De recepten zijn zeer bruikbaar, voor actuele voedingsadformatie adviseren wij u www.voedingenkankerinfo.nl te raadplegen.
 • Boek “Handboek voeding bij kanker” . Jeanne Vogel, Sandra Beijer, Niki Doornink, Anne Wipkink (redactie) januari 2012, Uitgeverij De Tijdstroom

Contact

Patiënten met kanker moeten tijdens hun behandeling op veel verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis zijn voor onderzoeken en afspraken. De verpleegkundig specialist kan u helpen om vragen over het zorgpad en het behandeltraject te beantwoorden. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met