Heeft deze boete consequenties voor de financiële positie van OLVG?

Het is een enorm bedrag voor ons ziekenhuis. Geld wat we niet kunnen besteden aan datgene waar ons geld het hardste nodig is: zorg voor onze patiënten. Vanaf het moment van de melding, is er rekening gehouden met een mogelijke boete. We hebben hier voldoende reserves voor gereserveerd.