HEAR-studie

Direct naar "Aanmelden"

Beste mevrouw,

Dank dat u interesse heeft!
Wij vragen u om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek.
Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig.

Titel van het onderzoek:
Het beloop van bevalangst tijdens de zwangerschap (HEAR-studie).

Waar gaat dit onderzoek over?
Wij doen onderzoek naar hoe zwangere vrouwen zich voelen over de aanstaande bevalling. Een zwangerschap en een (toekomstige) bevalling kan verschillende emoties oproepen zoals blijdschap en enthousiasme, maar ook spanning en/of angst. Dit onderzoek richt zich op het verloop van deze emoties tijdens de zwangerschap. Daarbij kijken we ook naar of en wanneer er een behoefte aan extra hulp is.

Wat houdt deelname aan dit onderzoek in?
Wij vragen u om deze online vragenlijst in te vullen. Dit kan zowel op uw smartphone als op uw computer of tablet.  De vragenlijst duurt circa 20 minuten om in te vullen.

Er zijn voor u geen specifieke voordelen verbonden aan deelname aan het onderzoek. Door uw deelname helpt u de zorg voor zwangere vrouwen in de toekomst verder te verbeteren. Er is geen vergoeding voor deelname beschikbaar. Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname.

Indien u deze vragenlijst invult in het eerste- of tweede trimester van de zwangerschap, zal u uitgenodigd worden in het derde trimester om de vragenlijst nogmaals in te vullen 
 

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
- U bent op dit moment zwanger (elke zwangerschapsduur)
- U bent nog niet eerder langer dan 16 weken zwanger geweest
- U bent 18 jaar of ouder
- U bent in staat om vragenlijsten in het Nederlands in te vullen

Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek?
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Als u wel meedoet, kunt u tijdens het invullen van de vragenlijst uw deelname alsnog stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u niet meedoet of stopt.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Voor dit onderzoek worden enkele benodigde persoonsgegevens gebruikt en bewaard. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden en de resultaten te kunnen publiceren. Het gaat om gegevens zoals uw mailadres om u de vragenlijst te sturen, geboortejaar, en gegevens over uw gezondheid. Wij vragen voor het gebruik van uw gegevens uw toestemming. Onderzoeksgegevens worden volgens wettelijke vereisten 15 jaar bewaard. Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code en wordt uw emailadres versleuteld. Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten.

Resultaten:
Benieuwd naar de resultaten van het onderzoek? Als u dat op het toestemmingsformulier aangeeft sturen wij u na afloop van het onderzoek een verslag van de algemene resultaten (dus niet uw persoonlijke resultaten) per e-mail.


Toestemming

Als u besluit mee te werken aan dit onderzoek, klik dan hieronder op ‘ja ik wil meedoen’ en vul uw e-mailadres in. De vragenlijst wordt dan naar u toegestuurd. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om een persoonlijke link naar de vragenlijst op te sturen. Uw e-mailadres en andere gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het onderzoek? Mail dan naar hear@olvg.nl.

Hartelijk bedankt voor deelname! Dankzij u kunnen we de zorg voor zwangeren verbeteren!

Yvette Hendrix, medisch psycholoog en co-assistent
Melanie Baas, psycholoog en arts-onderzoeker OLVG, Amsterdam
Dr. Mariëlle van Pampus, gynaecoloog OLVG, Amsterdam
Prof. A.  de Jongh, GZ-psycholoog, ACTA, Amsterdam

Hoe te handelen bij klachten?
Als u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit melden aan de onderzoekers via hear@olvg.nl. Wilt u dit liever niet, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van OLVG per telefoon op 020 599 22 93  (locatie Oost) of 020 510 83 48 (locatie West), per e-mail klachten@olvg.nl, of per brief naar postadres: OLVG, t.a.v. klachtenfunctionaris, Postbus 95500, 1090 HM Amsterdam
Heeft u vragen over uw rechten of de afhandeling van uw gegevens?
Functionaris Gegevensbescherming OLVG. e-mail: fg@olvg.nl telefoon: 020 599 3875

Download hier deze patiëntinformatie in PDF-formaat

Aanmelden

Door dit toestemmingsformulier te ondertekenen, verklaar ik dat:

  • Ik voldoende informatie heb gekregen op de website over het onderzoek en dat ik goed begrijp wat het doel is van het onderzoek;
  • Deze informatie voldoende is om een weloverwogen keuze te kunnen maken om wel of niet deel te nemen en dat ik mij ervan bewust ben dat deelname vrijwillig is;
  • Ik weet dat ik tijdens het onderzoek het recht heb om zonder opgave van reden te stoppen met deelname, en dat dit geen consequenties heeft voor een verdere behandeling;
  • Ik het recht heb om na het einde van het onderzoek de uitkomsten van het onderzoek in te zien;
  • Ik akkoord ga met het gebruik van mijn gegevens, die alleen in te zien zijn voor de onderzoekers die aan dit onderzoek meewerken;
  • Ik ermee akkoord ga dat de onderzoeksgegevens volgens wettelijke vereisten 15 jaar bewaard blijven;
  • Ik stem toe met deelname aan het hierboven beschreven onderzoek  en  geef toestemming voor verwerking van mijn gegevens.
  • Ik geef toestemming om mij eventueel nogmaals te benaderen voor het invullen van een tweede vragenlijst later in mijn zwangerschap
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om een persoonlijke link naar de vragenlijst op te sturen. U ontvangt binnen één werkdag een uitnodiging per mail.