Aandoeningen & behandelingen

Hartspier inspanning en rust - scintigrafie u kunt hiervoor terecht bij Hartcentrum

Een hartspierscintigrafie is een onderzoek waarbij de doorbloeding van de hartspier zichtbaar wordt gemaakt door middel van het toedienen van een radiofarmacon en het gebruik van een gammacamera.

Het onderzoek wordt op locatie Oost in 2 dagen gedaan. Op de ene dag het inspanningsonderzoek en op de andere dag het rustonderzoek. U krijgt op beide dagen een licht radioactieve vloeistof toegediend, te weten technetium. De stof heeft geen bijwerkingen en is niet schadelijk. Op locatie West heeft u de mogelijkheid om het onderzoek in 1 dag te doen.

Een vergelijking van de onderzoeken bij inspanning en in rust kan een afwijking in de doorbloeding van het hart door een vernauwing in de kransslagaderen, de slagaderen die het hart van bloed voorzien, aantonen of uitsluiten. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid calcium in de kransslagaders.

Verloop

Voorbereiding

Het onderzoek bestaat uit 2 onderdelen: het inspanningsonderzoek en het rustonderzoek, en wordt uitgevoerd in 2 dagen. Voor beide onderdelen moet u zich goed voorbereiden. Omdat de voorbereiding en het onderzoek afhankelijk is van met welk medicijn het onderzoek wordt uitgevoerd en de locatie (OLVG, locatie West of locatie Oost) kan verschillen, worden deze uitgebreid beschreven in onderstaande folders. Kijk goed in welke locatie u wordt verwacht.

Het onderzoek

Zowel het inspanningsonderzoek als het rustonderzoek duurt ongeveer 2,5 uur. Tijdens het wachten mag u de afdeling niet verlaten. Een enkele keer moeten spoedonderzoeken tussendoor plaatsvinden. We vragen uw begrip voor de mogelijk langere wachttijd. 

Na het onderzoek

Een arts van de afdeling Nucleaire Geneeskunde beoordeelt of het onderzoek geslaagd is voordat u de afdeling verlaat. Vervolgens wordt de uitkomst van het onderzoek nauwkeurig bekeken en een verslag gemaakt voor de behandelend arts, die de uitslag met u zal bespreken.

Het gebruik van radioactieve stoffen is goed onderzocht en getest. Het kan geen schade aan uw gezondheid en omgeving veroorzaken, als u zich aan de adviezen en de regels houdt. 

Overgevoeligheidsreacties komen zelden voor. Het wordt wel aangeraden om na het onderzoek extra te drinken zodat de radioactieve stof snel weer uit het lichaam verdwijnt. Na gebruik van toilet goed uw handen wassen.

Na het onderzoek kunt u meteen naar huis. Gebruik van auto, fiets of openbaar vervoer is geen probleem.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Hartcentrum.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Hartcentrum van OLVG. Laatst gewijzigd: 04 augustus 2020