home

Gevolgen coronavirus voor een patiënt met longkanker

Het Corona-virus heeft helaas ook gevolgen voor een patiënt met longkanker en zijn of haar behandeling. De kans op besmetting is groot. De kans op een heftiger beloop van de corona-infectie is groter bij een patiënt die chemotherapie en/of immunotherapie krijgt.

Om onze patiënten en hun naasten zo goed mogelijk te beschermen, volgt OLVG de handreiking van de wetenschappelijke vereniging van longartsen (Nederlandse vereniging voor longziekten en tuberculose: NVALT). De belangrijkste punten zijn:

  • Stel chemotherapie zo lang mogelijk uit.
  • Stel immunotherapie zo lang mogelijk uit
  • De behandeling met tabletten (de zogenoemde TKI’s) kan wel doorgaan.
  • Zoveel mogelijk telefonisch contact in plaats van persoonlijk contact.

Wat betekent dit voor een patiënt met longkanker?

  • OLVG stelt de chemotherapie uit bij een patiënt die nog moet beginnen met de eerste kuur, maar ook bij een patiënt die al aan het kuren is. Per patiënt bekijken we of dit een veilige keuze is en wegen we de risico’s tegen elkaar af. Uw casemanager en arts nemen deze afweging met u door.
  • Bij een patiënt die al immunotherapie krijgt, slaat OLVG 1 of 2 behandelingen over. Gezien de lange werking van deze middelen is dat een veilige keuze. Bij een patiënt die nog moeten starten met immunotherapie stellen we deze behandeling zo lang mogelijk uit. Per patiënt bekijken we of dit een veilige keuze is en wegen we de risico’s tegen elkaar af. Uw casemanager en arts nemen deze afweging met u door.

Contact OLVG
De meeste afspraken op de polikliniek zijn afgezegd en omgezet naar een telefonische afspraak. Heeft u klachten of vragen? U kunt altijd bellen naar de bekende telefoonnummers van afdeling Longoncologie.