Aandoeningen & behandelingen

Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek type 1u kunt hiervoor terecht bij Verloskunde

Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek (GUO) type 1 is een uitgebreid echoscopisch onderzoek. Voor dit uitgebreide echoscopisch onderzoek komen zwangeren in aanmerking die een bekend verhoogd risico voor een bepaalde aangeboren afwijking in de huidige zwangerschap hebben:

  • ouders die eerder een kind hebben gekregen met aangeboren afwijkingen die niet door een vlokkentest of vruchtwateronderzoek opgespoord kunnen worden, maar wel door middel van echoscopie;
  • ouders die zelf een aangeboren structurele afwijking hebben;
  • ouders van wie een familielid (broer/zus/ouder) een aangeboren afwijking heeft;
  • zwangeren die lijden aan insuline afhankelijke diabetes;
  • zwangeren die medicijnen tegen epilepsie gebruiken;
  • als de zwangerschap via ICSI tot stand is gekomen;
  • zwangeren die medicijnen gebruiken met een bekend schadelijk effect voor de foetus;
  • zwangeren die harddrugs gebruiken;
  • overige redenen, bijvoorbeeld: blootstelling aan röntgenstraling of chemotherapeutica, monochoriale gemelli, positieve schildklierantilichamen.

Dit echoscopisch onderzoek vindt plaats bij een zwangerschapsduur van 19-20 weken.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Verloskunde.