Overzicht ervaringsverhalen
Uitgelicht | Donderdag 7 oktober 2021

Vera Lagerburgdankzij de subsidie wordt de 3D-prikarm verder ontwikkeld

‘Dialysepatiënten worden jaarlijks meer dan 300 keer aangeprikt. Helaas wordt deze patiëntengroep zeer regelmatig geconfronteerd met misprikken, blauwe plekken, pijn en ongemak. De komst van de 3D-prikarm heeft ervoor gezorgd dat er veel wordt geoefend waardoor er steeds beter geprikt wordt. Dankzij de subsidie kunnen we nu alle (leerling)verpleegkundigen die op de afdeling Dialyse van OLVG werken opleiden en trainen. Daarnaast gebruiken we de subsidie voor onderzoek naar de verdere ontwikkeling van de 3D-prikarm. Het doel is dat de prikvaardigheden hierdoor verder zullen toenemen terwijl het aantal complicaties bij het aanprikken van onze patiënten verder zal afnemen. Ik ben natuurlijk ontzettend blij dat het nu mogelijk is om ons doel te bereiken.

Bij de verdere ontwikkeling van de 3D-prikarm kijken we naar het materiaal, de bevestiging van de huid en de verschillende huidtypes. Dit zorgt ervoor dat de arm realistischer wordt en langer meegaat. Ook willen we de inzetstukken met daarin de verschillende soorten bloedvaten optimaliseren, zodat er verschillende moeilijkheidsgradaties zijn.'

Meer 3D in OLVG

'Omdat diverse afdelingen in ons ziekenhuis interesse hebben getoond in een 3D-prikarm, of zelfs een 3D-prikbil, onderzoeken we of we dit op termijn mogelijk kunnen maken. Ook worden 3D-prints al veel toegepast bij de orthopedie voor boor- en zaagmallen en bij onderwijs waarbij geoefend wordt op complexe anatomieën. Ook voor het geven van voorlichting aan patiënten worden 3D-modellen gebruikt om afwijkingen goed te kunnen laten zien.'