Sara Daliri : ik draag graag een steentje bij aan medicatieveiligheid

De wetenschappelijke studie onderzoekt de medicatieveiligheid rondom de ontslagperiode binnen OLVG en vier andere ziekenhuizen.  Deze studie wordt gesubsidieerd door de Stichting Wetenschap OLVG.

Wij zien dat patiënten rondom het ontslag uit het ziekenhuis vaak moeite hebben met hun medicijnen. Patiënten hebben tijdens hun ziekenhuisopname meestal veel medicatiewijzigingen. Dit wordt dan vaak wel aan ze verteld, maar bij thuiskomst blijkt dit niet altijd even duidelijk te zijn.

Heropname in het ziekenhuis

Van alle patiënten die binnen 30 dagen na ontslag weer in het ziekenhuis wordt opgenomen is ongeveer 20% medicatiegerelateerd. En dat is best veel. Ik ben dan ook blij dat ik met dit onderzoek mijn steentje kan bijdragen aan het verbeteren van de medicatieveiligheid.

Eerste fase onderzoek

We hebben focusgroepen gehouden met patiënten en zorgverleners in het ziekenhuis en de 1e lijn. En gevraagd welke problemen ze ervaren en wat zou kunnen helpen. De uitkomsten waren min of meer een bevestiging van wat we eigenlijk al wisten. Zo bleek dat:

  • de periode na ontslag zeer belangrijk is 
  • de communicatie rondom medicatie niet altijd goed verloopt
  • de communicatie niet altijd goed wordt afgestemd op de patiënt
  • er na ontslag onvoldoende opvolging is

Het eerste deel van het onderzoek is inmiddels afgerond. We hebben dit deel van de studie uitgevoerd met 50 apotheken in de regio Amsterdam, OLVG en het BovenIJ ziekenhuis. 
Patiënten kregen extra begeleiding bij het ontslagmoment in de vorm van een gesprek met de farmaceutisch consulente en apothekersassistente. Tijdens dit gesprek werd de medicatie stapsgewijs doorgenomen, waarna de patiënt in zijn of haar eigen woorden herhaalde wat er verteld was.
Binnen 5 dagen nadat patiënten met ontslag gingen kregen ze een huisbezoek van hun apotheker. Een belangrijk moment omdat de eerste problemen met medicatie in de eerste week na het ontslag optreden.

We hebben het verschil in medicatiegerelateerde problemen tussen patiënten met en zonder deze extra begeleiding gemeten. We zagen een significante afname van medicatie gerelateerde problemen bij patiënten die extra begeleiding kregen.
Er zijn nu al apothekers die op eigen initiatief op huisbezoek gaan bij patiënten.  Dat vind ik wel heel mooi om te zien.

Tweede fase onderzoek

Deze fase van de studie loopt in vijf ziekenhuizen in de regio Amsterdam. Het grootste doel van dat onderzoek is om heropnames terug te dringen. Daarnaast kijken we naar de therapietrouw.
Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om beter te kunnen samenwerken met wijkverpleegkundigen. Zij komen in veel gevallen al bij hoog-risico patiënten thuis.

Binnen het onderzoek krijgen cardiologische patiënten intensieve begeleiding vanuit het ziekenhuis en na ontslag door huisbezoeken van wijkverpleegkundigen. Bij medicatieproblemen en klachten wordt contact met mij opgenomen. Ik analyseer en adviseer vervolgens over het medicijngebruik.

 

Lees meer over de studie naar medicatieveiligheid