home

over vroeggeboren baby’s : de ouders bevinden zich in een emotionele achtbaan

Wist u dat er in Nederland dagelijks 47 baby’s te vroeg worden geboren? En dat er van die prematuren per dag 3 overlijden? Daarnaast is er een forse kans op een blijvende handicap. Daarom vindt Jennie van Tilburg, teamleider Neonatologie van locatie West, het goed dat OLVG op 17 november aandacht besteedt aan Wereld Prematuren Dag. 

‘Als ouders thuiskomen met hun prematuur geboren kindje, dan is er vaak een langdurige ziekenhuisopname aan voorafgegaan. Soms van maanden. Veel mensen hebben geen idee hoeveel die ouders in die maanden hebben meegemaakt. Angst, onzekerheid. Eén kind is me altijd bijgebleven. Tim werd geboren na een draagtijd van 24 weken waar de grens van behandeling nog op 25 weken lag. Tim liet blijken te willen vechten, waarna artsen besloten te gaan behandelen. De prognose leek niet al te rooskleurig. Toch hadden de ouders en het zusje van Tim vertrouwen in hem en bleven ze hem dagelijks aanmoedigen, zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Elke dag stond zijn kleine zusje bij de couveuse met de woorden “ik hou van je”. Het was een lange weg, maar het gezin vocht door en Tim heeft het gered. Hij moet inmiddels een sterke jongeman zijn.’ 

‘Daarom is het zo belangrijk om de ouders te betrekken in de zorg en de behandeling van hun kind. Die relatie helpt in de verwerking én in het proces na ontslag uit het ziekenhuis. Zelfs broertjes en zusjes kunnen hierin een rol spelen. Het nog ongeboren kind raakt gewend aan het stemgeluid van ouders en broertjes en zusjes. Van dichtbij heb ik meegemaakt hoe rustig het kind wordt van de stemmen van de ouders en broertjes en zusjes.’

Family centered care is in deze tijd een belangrijke visie op Neonatologieafdelingen in Nederland. Een hele mondvol, maar eigenlijk komt het hierop neer: ouder en kind blijven zoveel mogelijk bij elkaar, of worden zo snel mogelijk met elkaar herenigd. 
De verpleegkundige heeft tegenwoordig een andere rol dan vroeger. Ze heeft naast de intensieve zorg meer een coachende rol gekregen. Hierdoor is sneller zichtbaar hoe de interactie tussen de ouders onderling is, en die van ouder en kind en eventuele andere kinderen. Als je merkt dat ouders hierin hulp kunnen gebruiken, kan de verpleegkundige hier naar handelen nog vóórdat het kind naar huis gaat .’ 

Premature baby

‘De buitenwereld is zich vaak niet bewust van de emotionele achtbaan waarin de ouders zich bevinden. Tot voor kort moesten sommige moeders alweer aan het werk terwijl hun kind nog in het ziekenhuis lag. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor prematuren en is het sinds 2015 mogelijk 10 weken (afhankelijk van de zwangerschapsduur) extra zwangerschapsverlof op te nemen als het kind te vroeg geboren is. De vaders moeten nog even wachten. Vanaf 2019 is het ook voor hen mogelijk 1 tot 6 weken betaald ouderschapsverlof op te nemen. Dan wordt het ook voor de vader mogelijk de zorg en verantwoordelijkheden voor hun kind echt samen te beleven.’ 

Betrokken afdelingen

Neonatologie

Verloskunde