Het Taalpunt voor betere gezondheidsvaardigheden : lezen en schrijven is ze altijd lastig blijven vinden

Wist u dat 1 op de 6 inwoners van Nederland laaggeletterd is? Het is dus niet vanzelfsprekend dat iedereen alle medische informatie goed begrijpt . Er kunnen gemakkelijk misverstanden ontstaan, vooral als het gaat over ziekte en gezondheid. Als taalvrijwilliger bij het Taalpunt in OLVG maak ik dit regelmatig mee.

'Ik help mensen in het ziekenhuis met  het invullen van formulieren en vragenlijsten van een polikliniek of afdeling of ik help met lezen van een folder of brief van het ziekenhuis. Zo mocht ik laatst een dame helpen met het invullen van een vragenlijst die ze had gekregen van het Pijncentrum. De dame was een pittige tante van rond de 40 en zeker niet op haar mondje gevallen. Ze vertelde dat ze als kind een ongeluk had gehad, waardoor ze veel basisschooltijd heeft gemist. Lezen en schrijven is ze daardoor altijd lastig blijven vinden.'

'De vragenlijst was uitvoerig met als doel om inzicht te krijgen in haar pijnklachten. Met 14 pagina’s een lijvig document. We gingen er goed voor zitten. Over een vraag als: "Ervaart u de pijn als  a. stekend   b. zeurend  c. prikkelend  d. bonzend  etc." moeten de meeste mensen al even nadenken, maar voor mensen met een beperkte  woordenschat is dit extra moeilijk. Samen waren we een uur bezig met het invullen.'

'Tussen de vragen en antwoorden door, voelde ik dat er een snaar was geraakt bij mevrouw . Aan het einde van het gesprek vertelde ze dat ze er nooit aan had gedacht om beter te leren lezen en schrijven, maar dat ze dat eigenlijk toch wel heel graag wilde. Als we bij het Taalpunt merken dat iemand gemotiveerd is om beter te leren lezen, schrijven of spreken dan kunnen wij soms helpen om een eerste stap te zetten.'

'En de mevrouw? Die kwam ongeveer een maand later vol trots vertellen dat ze haar eerste taalles achter de rug had! De pijn was nog niet weg, daar kan ik helaas niks aan doen. Wel weet ik inmiddels hoe belangrijk het is dat mensen begrijpen wat er aan de hand is om zo goed mogelijk met hun ziekte om te kunnen gaan. Het Taalpunt zet zich in om iemands gezondheidsvaardigheid te vergroten. En ik werk daar met hart en ziel aan mee.'

Philo Rodenburg

Vrijwilliger bij Taalpunt OLVG