Is er ondersteuning bij voor het verwerken?

De afdeling psychiatrie en psychologie van olvg biedt gespecialiseerde zorg aan patiënten met een combinatie van lichamelijk en psychische klachten.

Uw behandelend arts kan u verwijzen naar een zorgverlener. U heeft eerst een intakegesprek. Hierna bespreken we met u welke behandelingen mogelijk zijn.