home

Zo is de documentaire tot stand gekomen

Eind 2018 benaderde journalist en documentairemaker Coen Verbraak OLVG met het idee een documentaire over het ziekenhuis te maken. Een grote eer natuurlijk, maar ook iets waar goed over nagedacht moest worden. Want het blijft gevoelig, in een ziekenhuis opnames maken voor televisie. Patiënten zijn kwetsbaar en je wilt hun privacy beschermen.

De reden dat we besloten aan de documentaire mee te werken, is dat deze serie niet gericht is op sensatie, maar gaat om de mensen die er werken. Artsen, verpleegkundigen en de minder zichtbare collega’s. We zijn daarbij zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. De zorg kreeg altijd voorrang en aan patiënten die herkenbaar in beeld zijn, is vooraf om toestemming gevraagd. Deze mensen hadden ook later nog de mogelijkheid om hun toestemming in te trekken. Dit was voor ons een belangrijke voorwaarde om mee te doen. Camera’s waren altijd duidelijk zichtbaar en er was tijdens het filmen begeleiding aanwezig vanuit OLVG.

Coen Verbraak had de tijd om de documentaire te maken. Dit gaf OLVG ook steeds opnieuw de ruimte om de afweging te maken of er op een bepaalde dag of afdeling gefilmd kon worden. Tijdens de eerste coronagolf stond het filmen lange tijd stil. De strenge bezoekersregels golden ook voor de filmploeg. Ná de grote piek is er op enkele afdelingen wel gefilmd. We vonden het belangrijk om een beeld te geven van wat er in het ziekenhuis gebeurde in deze periode. Er werd alleen gefilmd op momenten dat daar genoeg ruimte en capaciteit voor was.

Het resultaat van twee jaar filmen is vanaf 19 december te zien op NPO2. We hopen dat de serie een kijkje geeft in het hart van OLVG en dat we mensen enthousiast kunnen maken voor het werken in de zorg.