Wetenschap oud

DIVERS-I (Cohort studie)

Onderzoek naar depressie, angst en kwaliteit van leven bij patiënten met eindstadium nierfalen.

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Onderzoekt hoe vaak en hoe ernstig depressie en angstklachten voorkomen bij patiënten die met dialyse worden behandeld. Daarnaast wordt er gekeken naar etnische verschillen, het effect van deze klachten op de kwaliteit van leven, ziekenhuisopnames en sterfte.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  Carl Siegert, internist-nefroloog & Adriaan Honig, hoogleraar psychiatrie
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent)
  Robbert Schouten, arts-onderzoeker
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee, deze studie is inmiddels afgesloten. Wel worden er nog analyses uitgevoerd op de beschikbare data.

DIVERS-II (Internet Interventie)

Onderzoek naar de behandeling van depressie bij patiënten met eindstadium nierfalen

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Onderzoekt het effect van een nieuw ontwikkelde zelfhulp eHealth behandeling op depressieve klachten bij patiënten die met dialyse worden behandeld.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  Carl Siegert, internist-nefroloog
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent)
  Robbert Schouten & Els Nadort, arts-onderzoekers
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, dialysecentra in Amsterdam, Den Haag, Zoetermeer, Den Bosch en Rotterdam doen mee. Als u deze centra dialyseert, dan wordt u vanzelf benaderd op uw dialyse-afdeling. Vraag aan uw nefroloog of uw centrum ook mee doet aan deze studie.