De uitslaapkamer

Na de operatie gaat u enige tijd naar de uitslaapkamer, ook wel bekend als de Recovery. Daar wordt onder andere uw hartritme, uw bloeddruk en uw ademhaling gecontroleerd. Indien nodig krijgt u pijnstilling. De medewerkers van de Recovery beoordelen in overleg met de anesthesioloog wanneer u terug kunt naar de verpleegafdeling waar u bent opgenomen.

Uitslapen op de uitslaapkamer (recovery)
Na de operatie komt u op de recovery, ook wel uitslaapkamer genoemd. De recovery is een grote ruimte waar 15 patiënten zijn om wakker te worden na een operatie. Daar wordt u ontvangen door een recoveryverpleegkundige. Op de recovery bent u aangesloten aan een monitor en worden belangrijke zaken van uw operatie door de anesthesioloog of anesthesiemedewerker overgedragen.

Na de operatie stopt de anesthesioloog met het toedienen van geneesmiddelen die u buiten bewustzijn houden, waardoor u na verloop van tijd vanzelf weer bijkomt.

De vitale functies (hartslag, bloeddruk, zuurstofgehalte en temperatuur) worden gecontroleerd en er wordt gestart met pijnstilling als u dat nodig heeft. In deze postoperatieve fase kan aanvullend onderzoek nodig zijn. Als u helemaal wakker bent kunt u terug naar de afdeling. Wanneer u het koud heeft krijgt u een warme deken. Het is mogelijk dat u pijn heeft of misselijk bent. Meldt u dit dan bij de verpleegkundige. Deze klachten zijn over het algemeen goed te behandelen.

Het kan voorkomen dat u gedurende enkele dagen wat keelklachten heeft. Dit wordt veroorzaakt door het beademingsbuisje dat tijdens de operatie in uw keel is geplaatst. Deze klachten zijn niet gevaarlijk en verdwijnen over het algemeen binnen enkele dagen.

Bent u niet misselijk, is uw pijn dragelijk en zijn alle waarden in orde dan wordt u door de verpleegafdeling waar u ligt opgehaald.

Wat gebeurt er na mijn operatie?
Hoe u zich na de operatie voelt, hangt mede af van het soort operatie dat u heeft ondergaan. Wij adviseren u om zo snel mogelijk het bed te verlaten. Na een kleine operatie mag u tijdens de eerste uren al weer eten en drinken. Ook het aantal dagen dat u in het ziekenhuis moet blijven, is afhankelijk van de soort operatie en de snelheid waarmee u herstelt.