De operatiekamer

De operatiekamer is de ruimte waar uw operatie daadwerkelijk plaatsvindt. In de operatiekamer moet u overstappen op een smalle operatietafel. U wordt hier met behulp van kabeltjes aangesloten aan de bewakingsapparatuur, zodat de anesthesioloog en de anesthesie-medewerker u tijdens de operatie goed in de gaten kunnen houden.

De operatie
Na alle voorbereidingen wordt u naar de operatiekamer gebracht door een anesthesiemedewerker of een anesthesioloog. Op de operatiekamer ontmoet u de chirurg, arts-assistent, operatie-assistent en de anesthesioloog. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de operatie.

De chirurg  
De chirurg is de hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor de medische behandeling.
De medisch specialist wordt vaak ondersteund door een arts-assistent. De arts-assistent helpt de medische specialist bij het uitvoeren van de operatie. Hij staat altijd onder supervisie van de medische specialist.

De operatieassistent                                                                                                                                      
De operatieassistent maakt aan het begin van de dag de operatiekamer (OK) bedrijfsklaar en begeleidt u naar de operatie. Hij zorgt ervoor dat het instrumentarium aanwezig is en de apparatuur werkt. De operatieassistent voorziet de chirurg tijdens de operatie van je juiste instrumenten op het juiste moment. Ook sluit hij alle apparatuur aan en houdt hij nauwlettend in de gaten wat er rondom de operatie gebeurt. Tevens bewaakt hij de steriliteit van de OK gedurende de operatie. De operatieassistent staat naast of tegenover de chirurg.

De anesthesioloog                                                                                                                                              
De anesthesioloog geeft de anesthesie (verdoving) aan patiënten die geopereerd worden. Hij controleert alle gegevens die tijdens het gesprek op de Polikliniek Pre-operatief Onderzoek (PPO) in het dossier zijn verzameld en neemt de verdovingstechniek nog eens met u door. Vervolgens krijgt u de afgesproken verdoving toegediend. De anesthesioloog staat altijd aan het hoofdeinde.

De anesthesiemedewerker                                                                                                                              
De anesthesiemedewerker zorgt er samen met de anesthesioloog voor dat u gaat slapen en in slaap blijft tijdens de operatie. Ook houdt de anesthesiemedewerker samen met de anesthesioloog uw hartslag, ademhaling en bloeddruk in de gaten. Hij rapporteert veranderingen in uw toestand tijdens de operatie aan de anesthesioloog en houdt alles bij in de computer. De anesthesiemedewerker staat altijd aan het hoofdeinde.

Kijk mee op de operatiekamer