Aandoeningen & behandelingen

Combinatietestu kunt hiervoor terecht bij Verloskunde

De combinatietest is een test waarin het risico op het krijgen van een kindje met een chromosoomafwijking wordt berekend. De uitslag is een kansberekening en biedt dus geen zekerheid. De combinatietest wordt met name gebruikt bij twee-eiige tweeling zwangerschappen, omdat de NIPT dan niet betrouwbaar genoeg is.

De combinatietest kan het beste worden uitgevoerd tussen 11+4 weken (11 weken + 4 dagen) en 13+6 weken (13 weken + 6 dagen) zwangerschap.

Chromosoomafwijking

De test berekent het risico op het krijgen van een kind met een chromosoomafwijking. Het gaat hierbij om:

  • Downsyndroom - hierbij is er een extra chromosoom 21 
  • Edwardsyndroom - hierbij is er een extra chromosoom 18
  • Patausyndroom - hierbij is er een extra chromosoom 13

Het onderzoek

Tijdens een echoscopie wordt de dikte van de nekplooi van de baby opgemeten. Dit is een dun laagje vocht in de nekregio. Ook wordt de concentratie van twee stoffen uit het bloed van moeder bepaald. In combinatie met de leeftijd van de moeder wordt zo een individuele kans berekend op het krijgen van een kind met een van de drie chromosoomafwijkingen.

Kansberekening

Vanaf 36 jaar stijgt de kans op een kindje met een chromosoomafwijking sneller dan onder de 36 jaar. De combinatietest geeft een persoonlijke berekening van dit risico per zwangerschap. De uitslag blijft een kansberekening en geeft geen 100% zekerheid.
Bij een kansberekening groter dan 1 op 200 wordt er een vervolgonderzoek aangeboden. Het vervolgonderzoek bestaat uit een NIPT, een vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

Vergoeding

Of de combinatietest wordt vergoed is afhakelijk van je verzekering.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Verloskunde. 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Verloskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: 29 juli 2019