Botkankeru kunt hiervoor terecht bij Oncologische Zorg

De behandeling van botkanker bestaat uit verschillende stappen. U krijgt tijdens uw behandeling met verschillende behandelaars en afdelingen te maken. Dit behandeltraject noemen wij een zorgpad. Onderaan deze pagina kunt u het behandeltraject per stap bekijken.  

OLVG kan de diagnose botkanker stellen en zal patiënten doorverwijzen naar gespecialiseerde centra, bijvoorbeeld het AMC of Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Sarcomen in het bot worden niet in OLVG behandeld.

kenmerken van dit zorgpad
Persoonlijk behandelplan
Een multidisciplinair oncologisch team uit verschillende ziekenhuizen bespreekt uw persoonlijk behandelplan.
Vast aanspreekpunt
U krijgt een eigen casemanager; uw vaste contactpersoon tijdens de gehele behandeling.
Samenwerking
Voor de behandeling van sarcomen van het bot werken we intensief samen met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, VUmc en het AMC.

Over botkanker

Botkanker is een zeer zeldzame vorm van kanker. De tumoren komen vooral voor op de kinder- en jongvolwassenen leeftijd. Maar ook bij volwassenen kan botkanker voorkomen. Botkanker (sarcomen in het bot) is kanker op of aan het steun- en tussenweefsel of de weke delen. Botten zijn een voorbeeld van steunweefsel. Een ander woord voor sarcoom in het bot is botkanker of een bottumor. Osteosarcoom en een Ewingsarcoom zijn voorbeelden van een sarcoom in het bot.

Stap 1: Symptomen

Symptomen

Botkanker kan meerdere klachten of symptomen opleveren. De klachten hoeven niet allemaal tegelijk voor te komen. Herkent u één of meerdere van onderstaande symptomen? Dan kunt u na overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar OLVG.

Mogelijke klachten of symptomen bij botkanker:

  • Pijn in het aangetaste bot
  • Rode, warme zwelling van de huid op de plaats van de tumor
  • Botbreuk in het aangetaste bot

Stap 2: Afspraak

Afspraak bij de polikliniek

Stap 3: Onderzoek

Onderzoek

Om de diagnose botkanker te kunnen stellen, vinden er een aantal onderzoeken plaats. 

Naast een lichamelijk onderzoek, röntgenfoto's, CT-scan en MRI kan er een botpunctie worden uitgevoerd. Bij een botpunctie neemt de arts wat van het botweefselweg voor onderzoek in het laboratorium. Meer informatie over de onderzoeken kunt u hieronder vinden. 

Stap 4: Diagnose

Diagnose

Als de uitslagen van onderzoek bekend zijn, bespreekt een multidisciplinair team van artsen en deskundigen van Oncologisch Centrum Amsterdam wat de beste behandeling is in uw situatie. Het behandelvoorstel wordt onder meer gebaseerd op het stadium van de ziekte, de plaats en grootte van de tumor, en de algehele lichamelijke conditie.

Multidisciplinair oncologisch overleg (MDO)

Een multidisciplinair oncologisch team van artsen en deskundigen uit de 2 ziekenhuizen en het AMC of Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis bespreekt de uitslagen van de onderzoeken. De kennis van elke discipline (elk specialisme) wordt meegenomen in de afweging: wat is bij deze tumorsoort, op dit moment, voor deze patiënt de beste behandeling? Het multidisciplinaire team komt gezamenlijk tot een behandelplan.

Het behandeladvies wordt met u besproken.

Registratie van kanker

Om kanker te kunnen bestrijden willen we er alles over weten. Artsen en onderzoekers hebben daarom zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker. De gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland worden verzameld. Meer informatie

Nuttige sites

Stap 5: Behandeling

Nazorg

Als de behandeling is afgerond volgt het traject van nazorg. U krijgt regelmatig een afspraak bij uw specialist of casemanager. Doel is het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten te vervolgen.

Afhankelijk van de behandeling die u heeft gehad vinden er ook onderzoeken plaats. In de nazorg is ook aandacht voor het dagelijks functioneren, werkhervatting, revalidatie en psychosociale problematiek.

Buiten OLVG kunt u ondersteuning krijgen bij

Inloophuizen

Centra voor revalidatie na kanker

 

Contact

Patiënten met kanker moeten tijdens hun behandeling op veel verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis zijn voor onderzoeken en afspraken. De verpleegkundig specialist kan u helpen om vragen over het zorgpad en het behandeltraject te beantwoorden. 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologische Zorg van OLVG. Laatst gewijzigd: 22 maart 2021