Aandoeningen & behandelingen

Bloedonderzoek bij kankeru kunt hiervoor terecht bij Medische Oncologie

In uw bloed bevinden zich vele stoffen en cellen die een afspiegeling zijn van de gezondheidstoestand van uw lichaam. Daarom kan uw arts of verpleegkundig specialist naast het lichamelijk onderzoek ook een aanvullend bloedonderzoek laten verrichten. Wanneer een bepaalde stof afwijkt van de ‘normaalwaarden’, kan dit duiden op een stoornis in uw lichaam. Bloedonderzoek kan bovendien worden gebruikt om het verloop van een ziekte te volgen, bijvoorbeeld om te zien of een behandeling aanslaat.

Uw bloed kan worden onderzocht op bijvoorbeeld rode en witte bloedcellen, glucose, ijzer, calcium, enzymen of hormonen. De arts of verpleegkundig specialist bepaalt welk onderzoek gedaan moet worden op basis van uw ziektegeschiedenis en het lichamelijk onderzoek. Ook in het verdere verloop van uw behandeltraject, zal - indien nodig - regelmatig bloed worden afgenomen.

Verloop

Voorbereiding

Soms is het noodzakelijk om nuchter te zijn voor het bloedonderzoek. Mocht dit noodzakelijk zijn dan zal de arts of verpleegkundig specialist dit met u bespreken.

Het onderzoek

Hier vindt u meer informatie over het onderzoek.

Tips

  • Neem mee

    Geldig identiteitsbewijs (ook voor kinderen vanaf 30 dagen)

Veelgestelde vragen

Waarom krijg ik mijn eigen laboratoriumuitslagen niet direct?

Uw arts/verpleegkundig specialist vraagt bij het laboratorium een onderzoek aan en daarom is hij/zij degene die de uitslagen krijgt. Uw arts/verpleegkundig specialist kan de uitslagen op de juiste manier interpreteren doordat hij/zij ook beschikt over andere informatie van u, zoals uw klachten, het lichamelijk onderzoek, uw medische voorgeschiedenis en het voorkomen van bepaalde ziekten bij uw familieleden. Door de uitslagen via uw arts/verpleegkundig specialist te laten verlopen kan paniek over afwijkende waarden voorkomen worden, doordat uw arts uitleg kan geven. Bovendien hoeft een afwijkende waarde niet te wijzen op een ziekte. Dertig dagen na afname van het bloedonderzoek zijn de uitslagen automatisch voor u zichtbaar in MijnOLVG.

Waarom worden er soms zo veel verschillende buisjes bloed afgenomen?

Er worden verschillende typen buisjes gebruikt, omdat de arts/verpleegkundig specialist vaak verschillende waardes in uw bloed wil bepalen. Om deze waardes te bepalen doet het laboratorium testen met het bloed. Hierbij moeten vaak bepaalde stoffen aan het bloed toegevoegd worden. Soms moet zo'n stof van te voren al in de buisjes gedaan worden, bijvoorbeeld om te voorkomen dat het bloed stolt. De medewerkers van het Laboratorium Bloedafname letten erop dat voor ieder aangevraagd onderzoek het geschikte type buisje wordt gebruikt, zodat alle bepalingen betrouwbaar uitgevoerd kunnen worden. Daarbij zorgen zij er natuurlijk ook voor dat er nooit onnodig veel bloed wordt afgenomen.

Kun je in het bloed zien of iemand kanker heeft?

Er zijn zeer veel verschillende soorten kanker en vele daarvan hebben effect op allerlei laboratoriumuitslagen. De meeste van die laboratoriumuitslagen kunnen ook bij andere aandoeningen of zelfs bij gezonde mensen afwijkend zijn. Er zijn maar weinig laboratoriumbepalingen waarvan de uitslagen bewijzend zijn voor een bepaald soort kanker. Laboratoriumonderzoek is wel ondersteunend in samenhang met andere onderzoeksmethoden om een bepaald soort kanker aan te tonen of uit te sluiten. Als eenmaal de diagnose is gesteld, kan laboratoriumonderzoek worden gebruikt om het effect van therapie op een ziekte te volgen.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afpraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Medische Oncologie.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Medische Oncologie van OLVG. Laatst gewijzigd: 01 augustus 2019