• Waar gaat dit onderzoek over? 
  Bij het plaatsen van een cryo-embryo in de natuurlijke cyclus is het belangrijk om te weten wanneer de eisprong plaatsvindt. Het monitoren van de natuurlijke eisprong middels ovulatietesten (LH-testen) thuis of monitoring middels echo's en uiteindelijk het opwekken van de eisprong middels een HCG-trigger injectie in het ziekenhuis.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  dr. F. Mol (Amsterdam UMC)
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  dr. H.R. Verhoeve (OLVG)
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Hier vindt u meer informatie over het onderzoek.