Wat is aids?

Aids wordt veroorzaakt door het hiv-virus. Het hiv-virus verspreidt zich door het lichaam via de cellen van het immuunsysteem. Als het hiv-virus veel lichaamscellen van het immuunsysteem heeft aangetast, wordt de afweer zo laag dat er sprake is van de ziekte aids.

Hoe ontstaat het?

Het hiv-virus bindt zich met name aan de CD4-cellen van het immuunsysteem. In deze cellen vermenigvuldigt het hiv-virus zich en uiteindelijk vernietigt het virus de CD4-cellen. Iemand met een gezonde afweer heeft ongeveer 500 tot 1500 CD4-cellen. Als dit aantal onder de 200 CD4-cellen daalt dan is er sprake van aids. De afweer is op dat moment zo laag dat er een grote kans is op het krijgen van infecties. Hierbij is vooral de kans groot op een infectie waar gezonde mensen normaal gesproken niet mee besmet kunnen raken. Dit soort infecties noemen we opportunistische infecties.

Verspreiding van het HIV-virus

Het hiv-virus verspreidt zich voornamelijk via de CD4-cellen en het virus vernietigt deze cellen ook. Op het moment dat de CD4-cel afsterft komt het hiv-virus vrij in het bloed. De virusdeeltjes gaan op zoek naar nieuwe CD4-cellen om zich verder te vermenigvuldigen. Het lukt het afweersysteem lange tijd om het virus onder controle te houden en er worden dan ook nog voldoende nieuwe CD4-cellen gemaakt.

In de loop van de tijd heeft het hiv-virus zich zoveel verspreid dat er te veel CD4-cellen zijn aangetast. Het lukt niet meer om het virus onder controle te houden. Er zijn dan ook heel veel losse virusdeeltjes te vinden in het bloed. Er is sprake van een laag aantal CD4-cellen en een hoge virale load.

Meer over hiv

  • er is geen vaccin tegen hiv
  • hiv-besmetting voorkomen kan wel
  • hiv is niet te genezen, maar er is wel een goede behandeling
  • een hiv-test maakt duidelijk of iemand hiv heeft of niet
  • wie hiv heeft, kan aids voorkomen door dagelijks hiv-remmende medicijnen te slikken.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Hiv-behandelcentrum van OLVG. Laatst gewijzigd: 01 februari 2021