Overzicht agenda

Voorlichtingsbijeenkomst chronische pijn

Locatie

A4
OLVG, locatie Oost

Wanneer

Als aanvulling op uw behandeling bij het Pijncentrum nodigen we u uit om onze voorlichtingsbijeenkomt te bezoeken.  

Het Pijncentrum OLVG organiseert naast de reguliere behandelingen voorlichtingsbijeenkomsten voor haar patiënten. Bij het ontstaan en in stand blijven van pijn zijn veel factoren van invloed. Er is inmiddels veel nieuwe kennis over pijn die wij heel graag met u willen delen. Uit de evaluatie van deelnemers blijkt dat deze informatie als zeer waardevol en leerzaam wordt ervaren. De kennis die men opdoet tijdens deze bijeenkomsten heeft vaak een positieve invloed op het effect van de behandeling.

De volgende onderwerpen worden besproken:

  • de reactie van het lichaam op acute pijn
  • het ontstaan van chronische pijn
  • wat gebeurt er in de hersenen bij pijn 
  • de invloed van emoties en stress op pijn
  • de invloed van het hormoon- en immuunsysteem bij pijn 
  • medicatie en pijnbehandelingen 
  • valkuilen en patronen herkennen als patient met chronische pijn

Aanmelden en locatie

De bijeenkomsten worden eens in de veertien dagen gegeven op het Pijncentrum A4 op OLVG, locatie Oost. U kunt zich kosteloos telefonisch aanmelden bij het Pijncentrum via telefoonnummer 020 599 25 13. 

Overzicht agenda

Gerelateerde zorgverleners en afdelingen