Overzicht agenda

Vice Versa ‘Wat heb je op je lever’ (over hepatitis en leverenzymstoornissen)

Locatie

Zalencentrum
OLVG, locatie Oost

Wanneer

Op 12 september 2018 wordt voor huisartsen, A(N)ios en specialisten de Vice Versa-bijeenkomst ‘Wat heb je op je lever’ (over hepatitis en leverenzymstoornissen) georganiseerd.

Doel bijeenkomst

Aansluitend op de NHG-standaard (M22) gaat deze avond over het opsporen van hepatitis in de huisartsenpraktijk: 

  • Welke diagnostiek is zinvol?
  • Leververvetting, NASH, wat nu?
  • leverenzymen, wat moet je er mee?

Ook lichten we de laatste stand van zaken over het BVO darmkanker toe. 

Wij gaan ervan uit dat de betreffende NHG-standaard bij de deelnemers bekend is.

Programma

17.30 - 18.00 uurInloop en registratie
18.00 - 18.30 uur Leverenzymstoornissen
door MDL-arts Bert Baak
18.30 - 19.00 uurNASH
door MDL-arts Annet van der Sluys-Veer
19.00 - 19.30 uurpauze
19.30 - 20.00 uurStand van zaken BVO
door MDL-arts Marcel Cazemier
20.00 - 21.00 uurHepatitis onder de RADAR
door MDL-arts Bert Baak
21.00 uurAfsluiting
  • Bestemd voor huisartsen, A(N)ios en specialisten
  • Kosten € 0,= per persoon (dankzij bijdrage van het project RADAR)
  • Accreditatie voor huisartsen is aangevraagd
  • Contactpersoon voor meer informatie: Marieke Poel, accountmanager eerste lijn, via m.poel@olvg.nl

 

Aanmelden via het aanmeldformulier.

Overzicht agenda