Overzicht agenda

Symposium Perioperatieve zorg in de 21e eeuw

Locatie

Einthovenzaal 2
OLVG, locatie Oost

Wanneer

Op 30 november vindt het symposium Perioperatieve zorg in de 21e eeuw plaats.

Accreditatie

Accreditatie aangevraagd bij de NVA, NAPA, Beroepsvereniging Anesthesie medewerkers, VnVN en het algemeen bureau accreditatie

Organisatie

Georganiseerd door de afdeling Anesthesiologie. Inschrijven kan per e-mail: i.s.rering-dejong@olvg.nl

Kosten: € 25,00

Programma

 

 

Overzicht agenda

Gerelateerde zorgverleners en afdelingen