Overzicht agenda

Symposium PA en VS: de patiënt anno 2020

Locatie

Einthovenzalen
OLVG, locatie Oost

Wanneer

Donderdag 7 maart 2019 16:00 - 20:00 uur

In het kader van het toenemend aantal physician assistants en verpleegkundig specialisten binnen alle specialismen in OLVG, organiseert het platform PA OLVG Oost/West een symposium voor beide doelgroepen.

De volgende onderwerpen komen aan bod: keuzehulp, pijn-app, opiaten, SOLK en de toenemende groep kwetsbare ouderen. Accreditatie voor PA en VS is aangevraagd.

Programma 
15.30 – 16.00 Inloop en registratie
16.00 – 16.15   Welkom en opening
16.15 – 16.45  

De heer drs. M. Hageman, AIOS Orthopedie
Onderwerp: Keuzehulp

16.45 – 17.15  De heer B. van Thiel, PA Anesthesie
Onderwerp: Pijn app
17.15 – 17.45 Mevrouw drs. S.J.M. Jong, internist/geriater
Onderwerp: Kwetsbare ouderen
17.45 – 18.30    Pauze (soep en broodje)
18.30 – 19.00  

Mevrouw drs. Van der Plas-Riemersma, neuroloog
Onderwerp: Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten, SOLK

19.30 – 19.30De heer dr. J.W. Hol, anesthesist/pijnspecialist
Onderwerp: Opiaten
19.30 – 19.35 Enquête
19.35 – 20.00 

Afsluiting en borrel

Aanmelden

Overzicht agenda