Overzicht agenda

Symposium PA en VS: de patiënt anno 2020

Locatie

Einthovenzalen
OLVG, locatie Oost

Wanneer

In het kader van het toenemend aantal physician assistants en verpleegkundig specialisten binnen alle specialismen in OLVG, organiseert het platform PA OLVG Oost/West een symposium voor beide doelgroepen.

De volgende onderwerpen komen aan bod: keuzehulp, pijn-app, opiaten, SOLK en de toenemende groep kwetsbare ouderen. Accreditatie voor PA en VS is aangevraagd.

Programma 
15.30 – 16.00 Inloop en registratie
16.00 – 16.15   Welkom en opening
16.15 – 16.45  

De heer drs. M. Hageman, AIOS Orthopedie
Onderwerp: Keuzehulp

16.45 – 17.15  De heer B. van Thiel, PA Anesthesie
Onderwerp: Pijn app
17.15 – 17.45 Mevrouw drs. S.J.M. Jong, internist/geriater
Onderwerp: Kwetsbare ouderen
17.45 – 18.30    Pauze (soep en broodje)
18.30 – 19.00  

Mevrouw drs. Van der Plas-Riemersma, neuroloog
Onderwerp: Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten, SOLK

19.30 – 19.30De heer dr. J.W. Hol, anesthesist/pijnspecialist
Onderwerp: Opiaten
19.30 – 19.35 Enquête
19.35 – 20.00 

Afsluiting en borrel

Aanmelden

Overzicht agenda