Overzicht agenda

Symposium: Leren van wat goed gaat in de zorg!

Locatie

Einthovenzaal (volg de borden vanaf de hoofdingang)
OLVG, locatie Oost

Wanneer

Complicatiebesprekingen, VIMS, calamiteitenanalyses: wat niet goed gaat in de zorg hebben we scherp in het vizier. Het is zelfs de belangrijkste pijler van kwaliteitsverbetering. Wat wél goed gaat lijkt uit het zicht verdwenen. Terwijl er juist heel veel goed gaat in de zorg.

Professionals en organisaties kunnen daar veel van leren. Zou zo’n positieve benadering een nieuwe kwaliteitspijler kunnen zijn? Kan de veiligheid verbeteren, of zelfs de moraal van de onder druk staande medewerkers in de zorg? Op 24 januari 2019 zetten we het leren van wat goed gaat in de zorg centraal tijdens een symposium met nationale en internationale sprekers.


Plenaire programma: 10.30-14.30 uur
Workshop Appreciative inquiry voor LFE Project Teams 15.00-16.30 uur: separaat aanmelden vereist.

Inschrijven? Mail naar: m.a.j.struycken@olvg.nl

Aan bod zullen komen:

- aanleiding en oorsprong van Learning from Excellence
- positieve impact op teams, relatie met Safety II
- huidige LfE projecten in de Nederlandse centra
- wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van LfE
- leren van meldingen (Appreciative inquiry)
- tips & tricks voor implementatie
- Exnovatie als ander perspectief op patiëntveiligheid

Sprekers: Adrian Plunkett, Alison Jones, Aly Walker, Suzette Woodward, Maartje Kleppers en Jessica Mesman.

Meer informatie? Mail:
m.m.s.zwartsenburg@olvg.nl M.Zwartsenburg, SEH arts KNMG OLVG Amsterdam
j.nutzinger@olvg.nl Longarts in opleiding, OLVG Amsterdam

Overzicht agenda