Overzicht agenda

Symposium Kinderen van ernstig zieke ouders

Locatie

Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63, 1092 AD Amsterdam

Wanneer

Als een van de ouders een ongeneeslijke ziekte krijgt, heeft dat een enorme impact op de patiënt zelf en op het gezin. De situatie kan grote invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen, zeker als er nog andere zorgen in het gezin zijn. Toch blijken kinderen van ernstig zieke ouders vaak vergeten te worden.

Professionele begeleiding of zorg voor deze groep kinderen is niet goed georganiseerd in Nederlandse ziekenhuizen. Op 31 oktober 2019 organiseert OLVG, in samenwerking met het Ingeborg Douwes Centrum, daarom een symposium over dit belangrijke onderwerp.

Het Team Ondersteunende en Palliatieve zorg in OLVG zet zich al een paar jaar in voor vroegtijdige, preventieve hulp aan gezinnen door goede voorlichting, screening op andere belastende factoren in het gezin en goede samenwerking en scholing van eventuele overige betrokken hulpverleners.
Het Ingeborg Douwes Centrum – verbonden aan OLVG – biedt kinderen van zieke ouders professionele zorg van in de oncologie gespecialiseerde kinderpsychologen. Daarnaast geeft het centrum scholing over kanker in het gezin, zijn (preventieve) themabijeenkomsten Kanker in het gezin (in samenwerking met Dineke Verkaik) en is voorlichtingsmateriaal voor ouders ontwikkeld. Op het symposium Kinderen van ernstig zieke ouders vertellen we u hierover en laten verschillende ervaringsdeskundigen aan het woord: vader en weduwnaar Meindert Jansberg en Femke van der Laan (de weduwe van burgemeester Eberhard van der Laan), maar ook jongeren die terugblikken op hun ervaringen.

Sprekers zijn verder Rhea Verheul, beleidsadviseur Kinderombudsman, over het recht om kind te zijn en het effect hierop als een kind op jonge leeftijd mantelzorger wordt. Dineke Verkaik, orthopedagoog en onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht, vertelt over haar onderzoek naar de impact van kanker op het gezin en met name de beleving van kinderen. Kinderpsycholoog Antoinette Berkelbach van OLVG sluit af met adviezen en handvatten om zelf met uw ernstig zieke patiënt, partner en kinderen in gesprek te gaan.

Voor wie

Dit symposium is bedoeld voor huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, jeugdzorgmedewerkers, psychologen, geestelijk verzorgers, zorgcoördinatoren, beleidsmedewerkers, patiëntenverenigingen, ouders en overige belangstellenden.  


Aanmelden

Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via: palliatiefteam@olvg.nl

Programma

 

Vanaf 17.00 uur

Ontvangst in de Kapel

17.30

Inleiding door Marike de Meij, huisarts, Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg OLVG. Lancering voorlichtingsmateriaal Kanker?! Vertellen we het de kinderen? Eline Aukema, hoofd Ingeborg Douwes Centrum

17.40

Interview met 3 jongeren die een ouder verloren of dreigen te verliezen

18.00

Meindert Jansberg, weduwnaar, vader van twee dochters, 'Papa kunnen bruggen instorten?'

18.20

Dineke Verkaik, onderzoeker UU naar effecten van kanker in het gezin

18.40

Rhea Verheul, beleidsadviseur Kinderombudsman, ‘Hoor je me wel?’

19.00

Pauze en maaltijd

19.45

Femke van der Laan, weduwe, moeder van 3 kinderen, schrijfster van ‘Een stad vol ballonnen’

20.15

Antoinette Berkelbach van der Sprenkel, GZ-psychologe, praktische handvatten bij de zorg voor kinderen van ernstig zieke ouders, 'Kanker is een inbreker die echt onder je bed ligt'

20.45  Afsluiting door Marike de Meij

Let op: 

Vanwege overweldigende belangstelling voor het symposium, hebben wij dankzij particuliere investeerders en een bijdrage van het Koninklijk Insituut voor de Tropen* de mogelijkheid gekregen om naar een ruimtere locatie te verhuizen. Het symposium zal nu plaatsvinden in de Koningin Maximazaal van het Tropen Instituut, op loopafstand van OLVG locatie Oost. Datum en tijdstip blijven ongewijzigd.    
*Het Koninklijk Instituut van de Tropen richt zich naast de kerntaak ook op het verbeteren van global health met daarbij een specialisme in moeder-kindzorg.                 

Overzicht agenda

Gerelateerde zorgverleners en afdelingen